De aankomst van asielzoekers, vluchtelingen en nieuwe migranten uit verschillende continenten zit in een nieuwe stroomversnelling. De media-aandacht heeft hun migratie en vlucht naar Europa sterk uitvergroot. Alle waarnemers zijn het er echter over eens, dat zich nog een hele tijd nieuwkomers zullen blijven melden.

ORBIT vzw heeft reeds eerder gewezen op een nood aan een samenhangend migratiebeleid en formuleerde daarvoor 50 voorstellen. Migreren en vluchten is voor velen een overlevings- en aanpassingsstrategie. Ze ontvluchten een realiteit waar ze zelf niet meteen greep op hebben of verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Daarom zijn structurele en politieke maatregelen nodig.

Maar er beweegt meer!

Er zijn signalen dat (verenigde) burgers zich willen mobiliseren om nieuwkomers menswaardig te onthalen. Zij gaan er terecht van uit dat ze dat onthaal niet alleen aan 'dé overheid' moeten overlaten. De overheid zelf geeft op dat vlak geen eenduidig signaal, zeker als het over de opvang van asielzoekers gaat. Er wordt gerekend op een maatschappelijk draagvlak, maar er is toch weinig inzet voor een goed samenspel met burgerinitiatieven.

ORBIT gaat ervan uit dat die goede wederzijdse samenwerking van solidaire burgers en overheden bijzonder belangrijk is. In de solidariteit kunnen we elkaar alleen maar aanvullen en versterken.

Daarom deze 10 tips voor burgers en hun verenigingen die hun solidariteit naar asielzoekers, vluchtelingen en nieuwe migranten concreet willen maken. We verwijzen telkens naar een contactadres of een plek waar meer informatie te vinden is. Aangezien we vertrekken vanuit een mensenrechtenbenadering, maken we hier ook geen onderscheid tussen mensen met en mensen zonder een wettig verblijf. We hopen dat we je hiermee inspireren!