Sinds enkele maanden is de verhoogde aankomst van vluchtelingen en nieuwe migranten dagelijks nieuws. Dat roept heel wat spanning op, maar wat vooral opvalt is een enorme golf van solidariteit en van goede wil om te helpen. 

Wat kunnen lokale kerkgemeenschappen nu doen voor vluchtelingen en nieuwe migranten? ORBIT geeft tips om een ‘gemeenschap van gastvrijheid’ te worden.

Op verschillende domeinen worden bijzondere activiteiten ontwikkeld om te zorgen voor opvang en onthaal van de nieuwkomers. De Belgische bisschoppen deden eind augustus een eerste oproep om te voorzien in onderdak en woningen aan te bieden. Op 13 oktober publiceerden zij hun verklaring Samen leven met de vluchtelingen en migranten, onze broeders en zusters’. Ondertussen werden allerhande initiatieven opgezet en dienen zich vrijwilligers aan om mee te werken. Ook parochies, lokale kerkgemeenschappen en groepen christenen engageren zich. Ze vragen wat ze best kunnen doen.

ORBIT geeft in dit artikel tips om door pastorale en maatschappelijke inzet, een ‘gemeenschap van gastvrijheid’ te worden.