Welzijnszorg ondersteunt lokale groepen en organisaties bij hun inspanningen om de vele recent aangekomen (oorlogs-)vluchtelingen en asielzoekers te onthalen.De recente berichtgeving over de vluchtelingenroutes en het onthaal hier in België heeft heel wat losgemaakt bij de Belgische bevolking. Vele mensen voelden zich aangesproken.  De recente golf van solidariteit met deze vluchtelingen is hartverwarmend.

Welzijnszorg kijkt al verder.

Binnenkort verdwijnen de mensen uit beeld die bij Dienst Vreemdelingenzaken gepasseerd zijn: zij staan niet meer dagelijks in de rij in Brussel, kamperen niet langer in het Maximiliaanparkje. Ze raken verspreid over het hele land: in (voorlopige) asielcentra, lokale opvanginitiatieven, bij NGO’s, enz. Daar moeten ze – minstens tot hun asielaanvraag behandeld is – kunnen leven in België. Dat betekent dat het voorbije een plaats moet kunnen krijgen en dat ze hun weg in een andere wereld moeten leren vinden. Taal, begeleiding, contacten met lotgenoten én met de inwoners van dit land zijn van cruciaal belang. De kinderen moeten aansluiting kunnen vinden in het onderwijs, bij leeftijdsgenoten, vrijetijdsinitiatieven, enz.


We bieden aan organisaties die aan de voorwaarden voldoen:

  • een gemiddeld steunbedrag van € 2.000
  • dat je tegen de herfstvakantie ontvangen zult hebben
  • met een minimum aan formaliteiten

Welzijnszorg wil haar steentje bijdragen en roept lokale groepen en organisaties die  asielzoekers en vluchtelingen tot hun doelgroep rekenen op om tot 15 oktober contact op te nemen om een extra steuntje te krijgen.

Voor meer informatie, criteria en aanvraagformulier: klik op de webpagina van Welzijnszorg