Van 15 september tot 15 oktober zamelde Welzijnszorg fondsen in om lokale organisaties te ondersteunen in de opvang, de eerste hulp en de integratie van vluchtelingen in onze samenleving. De recente vluchtelingenstromen zorgen voor heel wat extra mensen die hier, vaak zonder de nodige middelen, een veiliger bestaan willen opbouwen. Dank zij de steun van heel veel mensen kunnen 70 lokale initiatieven ondersteund worden.

Sommigen deden er twee weken over, anderen maanden tot jaren. Sommigen reisden al bij al comfortabel, maar de meerderheid heeft serieus afgezien om de droom te bereiken: een leven zonder oorlog, armoede of vervolging. Mensen proberen in een dorp of stad hun weg te vinden: goed onderwijs voor hun kinderen, een goede baan, kwaliteitsvolle huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, kansen om een veilig bestaan op te bouwen... Maar dat verloopt niet zonder slag of stoot. Al te vaak belanden deze mensen na afhandeling van dossier in bittere armoede en weten niet waar terecht voor de nodige ondersteuning.

Daarom besliste Welzijnszorg organisaties en lokale groepen die naast mensen in armoede, ook vluchtelingen en asielzoekers tot hun doelgroep rekenen, extra te ondersteunen. Deze groepen zijn immers vaak de ontbrekende schakel tussen officiële diensten en het 'echte' leven van deze gezinnen. Zij bieden net die extra ondersteuning en de warmte en steun die deze mensen zo hard nodig hebben. Zij zullen mee zorgen voor een goede integratie in onze samenleving, meestal ver weg van camera's en publieke aandacht.

Welzijnszorg was wat overrompeld door het grote aantal vragen dat haar bereikte. Maar liefst 70 projecten, groepen en organisaties krijgen middelen toegekend via deze oproep. Nooit eerder kenden we een dergelijke toevloed aan steunaanvragen. Het is hartverwarmend dat zovelen zich het lot van deze mensen aantrekken. De solidariteit spat af van de plannen van deze aanvragers. Veel van hen vermelden bovendien een stevige toestroom van nieuwe vrijwilligers. Maar tegelijk zijn hun vragen vaak ook een hulpkreet. De noden zijn groot. De aanvragen getuigen van een forse toename aan mensen die een beroep op hen willen doen, van de nood aan extra mensen en middelen om hun opdracht te kunnen waarmaken en deze nieuwkomers op weg te kunnen zetten naar een plek in deze samenleving.

Welzijnszorg, de grootste armoedebestrijdingsorganisatie van Vlaanderen en Brussel, neemt al decennia het lot van iedereen in armoede en sociale uitsluiting ter harte. Vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder papieren zijn daarom ook een groep waar Welzijnszorg voor opkomt. Met de steun aan 70 projecten biedt Welzijnszorg mee een antwoord op de grote noden van vandaag en de nabije toekomst. Wij blijven alert en roepen ook de overheid, het middenveld en de burger op om samen te zorgen voor een toekomst zonder armoede, voor iedereen.