logo nrv

Rechtvaardigheid en Vrede

Negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties werken samen in het netwerk aan gemeenschappelijke initiatieven. 

Meer...

WZZ campagne2019

Campagne Welzijnszorg
de startmomenten komen eraan

Eind september begint de lancering van de nieuwe campagne 'Samen solidair tegen Armoede' van Welzijnszorg.

Meer...

 

Klimaatnetwerk RedHunToekomst Web NL 255px

Klimaatplan.nu

Tijdens de komende scheppingsperiode roept Ecokerk politici én organisaties op om een ambitieus klimaatplan te maken. 

Meer...

 

  • De Bremstruik Roeselare
    Zuurstof in de stad, zuurstof voor de mensen De Bremstruik is gevestigd in het vroegere klooster van de Zusters Clarissen (Arme Klaren) te Roeselare. De werking kan kort samengevat worden in twee...

Op donderdag 24 november werd het wetsontwerp bijzondere verblijfsvoorwaarden gestemd in de Kamer. De wet bepaalt - in een eerste luik - dat bepaalde nieuwkomers een nieuwkomersverklaring zullen moeten ondertekenen. Belangrijker is dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de bevoegdheid van een soort 'integratiepolitie krijgt', die na één jaar verblijf en dan nog eens vier jaar daarna een 'integratietoets' zal doen. Een groep nieuwkomers zal vanaf nu hun 'integratie' moeten kunnen aantonen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Wie niet voldoet, krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten.

Het wetsontwerp ontstond in de schoot van de regering. Mede door de verhoogde aankomst van asielzoekers, wou de staatssecretaris voor Asiel & Migratie één van zijn oude ideeën omzetten in een extra wet om 'onze waarden te beschermen' en om vreemdelingen tot snelle integratie te dwingen. Aan dit wetsontwerp werd al heel wat geschaafd: de Raad van State heeft de doelgroep van het wetsontwerp afgeslankt. Tegelijk werd aan de staatssecretaris duidelijk gemaakt dat niet de federale regering, maar de regio's bevoegd zijn voor de inhoud van het integratiebeleid en dus ook voor de inhoud van de 'nieuwkomersverklaring'. Door een wijziging in het wetsontwerp krijgt de DVZ meteen de bevoegdheid om de mate van integratie te toetsen én op basis daarvan te beslissen of de betrokken nieuwkomer in het land mag blijven.

De Migratiecoalitie vindt deze wet een 'draak'. Het geeft de indruk aan de publieke opinie dat het een bijdrage zou zijn aan de opbouw van onze samenleving in diversiteit. De facto maakt de wet de nieuwkomer van bij zijn intrede verdacht én geeft het de staatssecretaris een extra discretionaire bevoegdheid om iemands integratieproces gedurende vijf jaar op de weegschaal te leggen. Het enige resultaat van deze wet, is een extra stok achter de deur voor de DVZ.

De Migratiecoalitie herhaalt haar bezorgdheid over het opleggen van ongeschreven vereisten en verwachtingen – die verder gaan dan het naleven van de wet – aan specifieke categorieën Belgische ingezetenen. Bij ontstentenis van transparante en objectiveerbare criteria institutionaliseert dit rechtsonzekerheid en zet het de deur open voor discriminatie en willekeur. Bovendien verwachten we van de regering om in de eerste plaats zelf inspanningen te leveren om obstakels voor integratie uit de weg te ruimen: inzake huisvesting, arbeidsmarkt, taalcursussen, etc. Integratie is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aanpak die de regering hier introduceert legt een hypotheek op de interculturele dialoog. Ondertussen wordt het hoofdstuk 'asiel en migratie' van het regeerakkoord van Michel I heel selectief uitgevoerd.

Voor ‘De Migratiecoalitie’
Bogdan Vandenberghe (11.11.11.), Wouter Vanbellingen (Minderhedenforum), Charlotte Vandycke (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Angela Vandewiel (Samenlevingsopbouw Brussel), Frederic Van Hauwaert (Netwerk tegen Armoede), Anne Dussart (Caritas International) en Didier Vanderslycke (ORBITvzw)

Contact: Didier Vanderslycke 0478 / 23 45 64


klimaatnetwerk liggend spot

Klimaatnetwerk.be

Elke groep een klimaatplan.

meer...

Kalender

Vorige maand September 2019 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 35 1
week 36 2 3 4 5 6 7 8
week 37 9 10 11 12 13 14 15
week 38 16 17 18 19 20 21 22
week 39 23 24 25 26 27 28 29
week 40 30

Komende activiteiten

Geen evenementen

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 Afbeelding2Afbeelding6 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw