1 september 2021: Wereldgebedsdag zorg voor de Schepping
1 september tot 4 oktober: Scheppingsperiode

 

Download hier het aanbod voor liturgie, bezinning & gesprek voor de Scheppingsperiode 2022

 

 

 

De campagnebrochure:

Deze brochure is een praktisch instrument voor oecumenische samenwerking en gezamenlijke vieringen,bruikbaar is gedurende de hele periode.
Rode draad is ook nu de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus schreef ‘over de zorg voor het gemeenschappelijk huis’.

Naast hetgeen je in deze brochure vindt, is er nog een ruim extra aanbod op onze Laudato Si’-pagina’s.

 

Tips:

 • Stel tijdens de Scheppingsperiode de campagne van Ecokerk in de kijker, zowel in de vieringen als met andere activiteiten. Geef gedurende deze periode de affiche ‘Met een 7-sprong naar integrale ecologie’ van Ecokerk een zichtbare plek in de kerk en in verenigingslokalen. Ze is verkrijgbaar bij jouw regionaal steunpunt van Ecokerk.

 • Download de invulkaartjes, het stervormig logo van het Laudato Si’-actieplatform of van de 7 aparte Laudato Si’-doelen, en ga er creatief mee aan de slag in vieringen of activiteiten.

 • Neem op 1 september deel aan de Werelddag van gebed. Hiervoor bieden we de gebedsviering aan die uitgewerkt werd door de Interdiocesane Commissie voor Liturgie ICL. Deze is uiteraard ook bruikbaar op een ander moment.

 • Voor de zondagen van de Scheppingsperiode, vind je in deze brochure telkens:
  • een citaat uit Laudato Si’
  • enkele gedachten bij de lezingen, bruikbaar in de homilie
  • een introtekst bij het welkom
  • een gebed om ontferming
  • enkele gebedsintenties voor de voorbede
  • een bezinningstekst, bruikbaar voor na de communie.

 • We suggereren om op één zelfgekozen zondag tijdens de Scheppingsperiode, de campagne van Ecokerk bijzondere aandacht te geven.  Hiervoor is er een extra aanbod:
  • Een tekst, bruikbaar voor een offerandeprocessie
  • Suggesties voor een homilie over het thema ‘Met een 7-sprong naar integrale ecologie’
  • Geschikt voor Catechese op Zondag, zijnde tekst van Stijn Demaré over de Lucaslezingenen de campagnetekst van Ecokerk.   

 

Aanbod voor campagneactiviteiten

Plan een aantal activiteiten, aansluitend bij de zondagsviering of op een ander moment tijdens de Scheppingsperiode.

 • Plant een Laudato Si’-boom
  Plant een fruit- of vruchtboom op een publiek toegankelijke plaats, en maak zo symbolisch je engagement zichtbaar om de 7-sprong waar te maken, en om integrale ecologie als basis te nemen van hun handelen, vieren en spreken. Download de handleiding

 • Maak de 7-sprong concreet voor jouw groep of parochie
  Hoe kunnen we op 7 jaar tijd volledig duurzaam worden in de geest van Laudato Si’? Beleg een startvergadering om samen na te denken en plannen te maken.  Welke sprongen maakten we al? Wat kan nog gebeuren? Hoe pakken we het aan? In welke volgorde?

  Maak gebruik van de vernieuwde checklist, en maak zo je werking Laudato Si’-proof.

  Deel je eigen 7-sprong naar integrale ecologie via ons online formulier.

 • Organiseer een klimaatwake, bij je Laudato Si’-boom of op een andere betekenisvolle plek.
  Download de handleiding
 • Organiseer een aperitief met lokale producten, in samenwerking met producenten uit de buurt. Zij zullen graag een woordje uitleg geven.  Of maak er een heus aperitiefgesprek van, over het thema en de eco-initiatieven die de parochie of groep neemt voor de 7-sprong.  

 • Organiseer een integrale-ecologie-gezinswandeling, en bezoek interessante initiatieven in de buurt die werken rond een of meerdere van de Laudato Si’-doelen.

 • Werk samen met organisaties die eco-initiatieven in hun jaarprogramma hebben.
  Geef hen de kans om hun werking via een stand in of naast de kerk voor te stellen.

 • Met het extra materiaal voor bezinning en gesprek kan je deze periode op diverse momenten en groepsactiviteiten de aandacht richten op de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.

 

Op 18 september is het ook Vredeszondag.  Hiervoor werkt Pax Christi Vlaanderen elk jaar suggesties uit.We dringen er op aan om die dag aan te sluiten bij die campagne. Het spiritueel aanbod van Pax Christi zal te vinden zijn op www.paxchristi.be

25 september is de Werelddag van de Migrant en Vluchteling, die wereldwijd in de katholieke parochies op de laatste zondag van september wordt gehouden. We leggen hier ook de link met de vele klimaat- en oorlogsontheemden.

 


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px