Populorum Communio, de vastenbrief van de Belgische Bisschoppen, roept op om weerwerk te bieden aan de onverschilligheid en zich in te zetten voor een meer rechtvaardige wereld, samen met vele anderen.

De brief actualiseert de boodschap van de encycliek Populorum Progressio die 50 jaar geleden verscheen en zoekt hoe bevrijdend werken aan meer solidariteit en barmhartigheid ook vandaag gestalte kan krijgen.

Ondermeer de werking van Broederlijk Delen -dat bij het verschijnen van de beroemde encycliek al enkele jaren bezig was-  wordt door de bisschoppen aangehaald in de brief. Broederlijk Delen tracht immers, in lijn van Populorum Progressio en Laudato Si', te kiezen voor een andere manier van leven, voor een ethiek van het genoeg die toekomst creĆ«ert voor iedereen en in het bijzonder de armgemaakte mensen in onze samenleving.


Ook het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en Ecokerk situeert zich in deze bevrijdende traditie en sluit zich graag aan bij de oproep van de vastenbrief.


Lees de volledige tekst
Lees de samenvatting
Lees de toelichting door mgr Van Looy
Lees de toelichting door de directeur van Broederlijk Delen, Lieve Herijgers
Bestel de vastenbrief bij uitgeverij Halewijn