7 sprong liggend 255px

Campagne Ecokerk

De campagne 'Met een 7-sprong naar integrale ecologie' sluit aan bij het Laudato Si' Actieplatform dat alle groepen oproept om op 7 jaar tijd volledig duurzaam te worden in de geest van Laudato Si'.

Meer...

 

laudatosiboom ad

Plant een Laudato Si'-boom

en maak je engagement zichtbaar voor de 7-sprong naar integrale ecologie. Download de handleiding en registreer je boom online

Meer...

 

laudatosiboom ad

11.11.11.: "Klimaatonrecht raast verder"

De jaarlijkse campagne van 11.11.11. focust op klimaatverandering en het onrecht dat er het gevolg van is

Meer...

 

  • #ik7mee
    House of Compassion
    Begijnhofkerk Brussel House of Compassion is een huis waar geluisterd wordt naar de schreeuw van de arme en de schreeuw van de aarde, naar het...

Vandaag sprong ik even binnen in de Climate Hub, tegenover het conferentiecentrum. Het is een trefpunt voor mensen die géén toegangsbadge hebben voor de conferentie, maar ze wel willen volgen via een sprekers, debatten en informatie.

 

Beperkte actieruimte

Het is veel kleinschaliger dan soortgelijke initiatieven bij eerdere klimaattoppen. Zelfs in Parijs, waar kort na de aanslagen de straatacties streng gereglementeerd waren, hadden de sociale organisaties, ngo's en milieuorganisaties een indrukwekkend nevenprogramma op diverse plekken in de stad georganiseerd.

Niet zo in Polen, waar in de aanloop naar de klimaatconferentie een speciale wet werd gestemd die sociale actie streng beteugelt. Daartegen werd ook al geprotesteerd door de Klimaatcoalitie in haar standpunt voor de klimaattop.

Intussen kan je hier in het conferentiecentrum zelf af en toe een sympthieke kleinschalige actie meemaken, zoals die gisteren van Act Now.

Act now

Staatsgevaarlijk?

Van de gevolgen van die wet, kregen we vandaag nog een staaltje te zien, toen bekend werd dat een 12-tal mensen van burgerorganisaties de toegang tot Polen werd ontzegd. Onder henr een Belgische medewerkster van CAN Europe, die mee de klimaatmars in België had georganiseerd. Blijkbaar werd ze beschouwd als een gevaar voor de Poolse veiligheid.

We vernemen dat het protest dat dadelijk volgde allicht het nodige effect had. Met haar onderweg naar het station om haar op de trein naar Wenen te zetten, kreeg de politie het signaal dat ze toch mocht blijven.

Mensenrechten verbannen uit de teksten?

Nog meer bedreigde rechten, vinden we in de teksten die hier uit de onderhandelingen komen over het Paris Rulebook.
Zowat overal worden de passages over mensenrechten, gender, participatie van ngo's en middenveldorganisaties of respect voor bestaande rechten van inheemse volkeren geschrapt, en verwezen naar de preambule. Dat is zeker niet in de geest van het Akkoord van Parijs, waarin gesteld wordt dat klimaatactie de mensen in het middelpunt moet zetten, en op rechten gebaseerd moet zijn.

Ook hiertegen werd deze ochtend geprotesteerd, met een stille actie in het conferentiecentrum

20181207 135501

De vertegenwoordigers van de inheemse volkeren zijn hier ook zichtbaar aanwezig, en ijveren voor participatie van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren.
Er wordt uiteraard nog veel druk gezet op de onderhandelaars om dit alsnog aan te passen.

Endergie om te veranderen

Intussen zijn ook een 90-tal jonge vrijwilligers van Broederlijk Delen en haar zusterorganisaties uit diverse landen in Katowice aangekomen Ze nemen deel aan het CIDSE-programma 'Change for the Planet, Care for the People.
Vanavond stond de projectie en bespreking van de film "Energy to change" op het programma. In deze film gaat CIDSE op zoek naar verhalen in verschillende continenten waar mensen in actie komen voor duurzame productie en consumptie van energie. Vanuit Ecokerk verleenden we hieraan onze medewerking. Hieronder kan je de film bekijken. Voorlopig is hij enkel beschikbaar met Engelstalige ondertiteling.

.be

Ecokerk logo 144px

SFbBox by psd to wordpress

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px