Het plaatsen van een gsm-mast op het kerkgebouw kan een mooie extra inkomstenbron zijn. Verschillende kerken in Vlaanderen en Brussel sloten reeds contracten af met gsm-providers (Mobistar, Base, Proximus).

Vooraleer te beslissen, zijn echter enkele bedenkingen op zijn plaats. Soms krijgen we vragen rond de gezondheids- en andere risico's van gsm-masten en andere zendapparatuur.

Hoewel de effecten van het gebruik van gsm's etc. op lange termijn nog niet helemaal duidelijk zijn, wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat men zich weinig zorgen hoeft te maken.

Als we de wetenschappelijke rapporten van experten samenleggen, is de conclusie dat wetenschappelijk onderbouwd onderzoek niet kan bewijzen dat radiofrequente straling van toepassingen zoals gsm-antennes en draadloos internet ongezond is. Die expertrapporten geven wel aan dat verder onderzoek nodig is. Immers is het gebruik en de toepassing van gsm en andere draadloze toestellen de jongste jaren fel toegenomen. Met de komst van de smartphones, is draadloos datatransport steeds belangrijker geworden. Bovendien gebruiken kinderen gsm’s en draadloos internet op steeds jongere leeftijd. Daarom blijft het onderzoek van de blootstelling aan straling erg belangrijk.

Gsm’s en draadloos internet worden nog niet lang genoeg op grote schaal gebruikt. Daarom kunnen wetenschappers nog geen definitieve uitspraken doen over langetermijneffecten. Dat wil niet zeggen dat wetenschappers die effecten ook echt verwachten (op basis van onderzoek op cellen en proefdieren verwachten ze eerder geen effecten). Maar er zijn immers geen gegevens beschikbaar over effecten na bvb. 20 of 30 jaar gebruik van draadloze toestellen. Dit soort onderzoek is wel opgestart, maar de resultaten zijn pas over enkele (tientallen) jaren beschikbaar.

In deze brochure van de federale overheid vindt u de laatste stand van zaken op het vlak van wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke effecten van verschillende soorten straling.

Ook de Vlaamse overheid biedt heel wat informatie aan. Klik hier om hun website te bezoeken.

Ga daarnaast ook na of uw kerk een beschermd monument is en wat de regels zijn vanuit Monumentenzorg.

Besteed ook aandacht aan het esthetisch aspect. Soms kunnen antennes verwerkt worden in het gebouw of kan je opteren voor een gecamoufleerde zendmast.

De meeste bisdommen hebben een beleid of een modelcontract dat je kan opvragen wanneer je de plaatsing van een gsm-mast overweegt.
Voor verdere vragen kan je contact opnemen met je bisdom of de Vlaamse Overheid.