Op vraag van de zusterkerk in het Duitse Rijnland, richtte de VPKB een schrijven aan premier Michel en de Belgische regering, met de vraag de kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 zo vlug mogelijk te sluiten. De vraag van de Duitse kerk is begrijpelijk. De angst voor een ramp met de nabijgelegen 'scheurtjescentrales' in Tihange leeft er heel sterk, en leidde de voorbije maanden en jaren al tot tal van acties en zelfs juridische stappen van de stadsregio Aken.

Het pleidooi van de VPKB gaat dan ook vooral daarover, en niet zozeer over de recente politieke discussies over het energiepact in ons land: "Met het openhouden van de reactoren lopen burgers, naar wij vrezen, onaanvaardbare risico's.  .../... De veiligheid en de volksgezondheid van de burgers in ons land en daarbuiten zou een allesbepalend argument moeten zijn.
Het voorzorgsprincipe, dat in het Verdrag van Rio de Janeiro in 1992 is vastgesteld, is naar onze mening van toepassing op de situatie bij Thange 2 en Doel 3. Als een onomkeerbare ramp dreigt, mag het ontbreken van volsdrekte wetenschappelijke zekerheid niet verhinderen dat onmiddellijke maatdregelen worden getroffen om die dreiging af te weren. Preventie gaat voor alles."

Download de volledige brief