De voorzitters van zes continentale bisschoppenconferenties ondertekenden op 26 oktober 2018 in Rome een krachtige oproep naar regeringsleiders.

Er is dringend ambitieuze actie nodig om de vernietigende effecten van de klimaatcrisis aan te pakken en te overwinnen. Met het recente VN-rapport voor ogen over de dringende beleidsmaatregelen die nodig zijn om de wereldwijde klimaatopwarming te beperken tot 1,5°C, roepen de kerkleiders de politici op tot een ambitieuze uitvoering van het Akkoord van Parijs, ten gunste van de mensen en de planeet. Ze vragen dat de klimaattop, in december in Polen, een mijlpaal zou zijn op het pad dat in 2015 in Parijs was uitgezet.


'Tijd is een luxe die we niet hebben'

De kerkleiders verwijzen naar de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus, en de talloze initiatieven die wereldwijd door mensen ondernomen worden met het doel de encycliek en het Akkord van Parijs in praktijk te brengen. In hun oproep vragen ze om snelle en radicale veranderingen en om te weerstaan aan de verleiding om de oplossingen te zoeken in 'technofix'. Ze gaan uit van een drietal principes; de hoogdringendheid, de gerechtigheid tussen de generaties, de menselijke waardigheid en mensenrechten.


'Finaal is dit wezenlijk voor de overleving van de mensheid'

Ze komen vervolgens met een aantal concrete aanbevelingen: hou de opwarming beneden de 1,5°C, schakel om naar een duurzame levensstijl; erken en bescherm de kennis en de tradities van inheemse gemeenschappen, zeker in het beheer van natuurlijke rijkdommen; reguleer het financieel systeem, zodat het werkt voor duurzame ontwikkeling en een klimaatvriendelijke toekomst; zorg door desinvestering voor uitfasering van fossiele brandstoffen en door investering voor de omschakeling naar hernieuwbare energie en een rechtvaardige transitie; herdenk de landbouwsector en promoot agro-ecologie, zodat landbouw kan instaan voor gezond en beschikbaar voedsel voor iedereen.

Samen met de internationale solidariteitsorganisaties

Het statement werd opgesteld in samenwerking met de grote internationale katholieke netwerken waarmee ook Ecokerk verbonden is: CIDSE, Caritas Internationalis en de Global Catholic Climate Movement. Het werd op 26 oktober ondertekend door:

  • Kardinaal Angelo Bagnasco, voorzitter van de CCEE (Raad van Europese Bisschoppenconferenties)
  • Kardinaal Oswald Gracias, voorzitter van de FABC (Federatie van Aziatische Bisschoppenconferenties)
  • Aartsbisschop Peter Loy Chong, voorzitter van de FCBCO (Federatie van Bisschoppenconferenties uit Oceanië)
  • Aartsbisschop Jean-Claude Hollerich, voorzitter van de COMECE (Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU)
  • Aartsbisschop Gabriel Mbilingi, voorzitter van de SECAM (Symposium van Bisschoppenconferenties van Afrika en Madagascar)
  • Kardinaal Rubén Salazar Gómez, voorzitter van de CELAM (Raad van bisschoppenconferenties van Latijns-Amerika)

Download de oproep in het Engels
Download de oproep in het Frans

Meer info op de website van CIDSE