Boeren in fase met de natuur.

Wie de media een beetje volgt, komt haast elke dag iets tegen over duurzame voeding, biolandbouw, minder vlees eten enz. Wat ons daarin opvalt, zijn de tegenstrijdigheden die je hierover leest. Met dezelfde wetenschappelijke argumenten wordt biolandbouw de hemel ingeprezen en vervloekt.

Dat leidt tot een voortdurend welles-nietes spelletje, vaak vooral met het oog op ieders eigen belangen en agenda. Het is een enorme verspilling van mensen en middelen.

Op de Kijfelaar proberen we onze energie op een andere manier te kanaliseren. We laten de theorie niet los, maar we zetten vooral in op onze dagelijkse praktijk als boer. Op die manier proberen we echt werk te maken van de zorg voor de aarde.


logo transBio

Voedsel produceren is altijd werken met de natuur. Als boer proberen we mee te sturen zodat onze groenten en dieren goed in hun vel zitten.

Daarvoor werken we zo veel mogelijk ‘in fase’ met de natuur. We bootsen de natuur niet na, maar we stemmen alles zo veel mogelijk af op de natuurlijke processen. De omgeving, het water, de bodem… zijn onze rijkdom. Die willen we koesteren.


Teelten

veldOp de Kijfelaar bewerken we zo’n 30 ha grond. Deze worden ingezet voor de dieren, maar in de eerste plaats mikken we op de teelt van granen, aardappelen en groenten. Ongeveer de helft van de grond wordt gebruikt voor zomergerst, triticale en aardappelen. We telen elk jaar 5 à 6 soorten aardappelen en meer dan 60 soorten groenten, die we aanbieden op het ritme van de seizoenen.


Vee

Momenteel zijn er een 35 runderen van het ras Blonde d’Acquitaine en een 50-tal kippen. Dat is heel wat minder dan 20 jaar geleden. De veehouderij staat in Vlaanderen immers sterk onder druk. Want er is nog steeds het mestprobleem, dat voorlopig niet helemaal opgelost geraakt; en er is het probleem van de broeikasgassen door uitstoot van methaan.

veeToch zijn we ervan overtuigd dat het vee op onze boerderij een belangrijke rol heeft. Enerzijds is dat belangrijk voor het sluiten van de kringlopen. De koeien eten bv. heel wat afval van de aardappelen en zij zorgen voor vruchtbare mest voor onze akkers.

Anderzijds benutten zij ook het gras van het agrarisch natuurbeheer en gras klaver uit de rotatie van de akkerteelten. Dat zijn producten die alleen via het rundvee kunnen omgezet worden naar producten voor menselijke consumptie. Zo worden onze gronden optimaal benut voor de productie van voedsel.


Ecologische economie

Al wat we zo produceren, verkopen we in de korte keten, rechtstreeks aan de consument.
Want momenteel is dat de enige manier om een faire prijs te ontvangen voor ons werk als boer.

BavoWe hebben geen principiële bezwaren tegen de langere keten of tegen handel in voedsel. Maar in het economisch model dat vandaag nog altijd voorop staat, is economische groei de enige leidraad. En dat stuit onherroepelijk op de grenzen van onze omgeving, het milieu, de aarde.

Ecologische economie is een ander economische model, waarbij we rekening houden met de grenzen aan de groei. Dat klinkt allemaal evident, maar als je in de praktijk aan de slag gaat, is dat een voortdurende evenwichtsoefening.


Klimaatplan

Op de Kijfelaar hebben wij dan ook geen apart document nodig dat ons klimaatplan verduidelijkt. Bij ons zit de zorg voor het klimaat ingebakken in het DNA van onze boerderij. En dat gaat niet alleen over enkele milieumaatregelen zoals wat zonnepanelen op het dak of een besparing op kunstmest. Dat gaat over een andere manier van ondernemen, een andere economie, andere landbouw.

Bavo Verwimp

www.dekijfelaar.be

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px