Mens, waar ben je?

Vanuit het idee dat we onze aarde in bruikleen gekregen hebben van onze kinderen, wil ik mezelf blijven uitdagen om zo mens- en milieubewust mogelijk te leven.

Een kleine, maar voor mij haalbare, stap is: zoveel mogelijk boodschappen met de fiets te doen. En dus mijn auto wat meer aan de kant te laten staan.
Zo kan ook mijn omgeving wat groener worden. En krijg ik ook meer de kans om de mensen in mijn naaste omgeving echt te ontmoeten!

Groene verlichting voor Eco-kerk op Linkeroever. 

De ganse Sint-Anna-ten-Drieënkerk te Antwerpen-Linkeroever wordt voortaan verlicht door LED-verlichting. Alle oude verlichtingsarmaturen in de kerk werden vervangen door spots met spaarzame LED-technologie. De kerkfabriek koos voor LED-verlichting omdat ze past in deze eco-kerk.

De kracht van verandering van onderop is groot!

Het klimaat verandert ook mij? Affirmatief! Het klimaat heeft mij, mijn mensbeeld en wereldbeeld grondig veranderd. Toch zeker als ik 'klimaat' interpreteer als 'het overdonderende gevaar voor de toekomst', of ook als ik het begrijp als de 'klimaatverandering' verandert ook mij. De klimaatproblematiek als één van de grote uitdagingen voor onze generatie en die van onze kinderen, is iets waar je bijvoorbeeld als jonge ouders niet omheen kunt. De zoektocht naar een omgang met dit dreigend gevaar bepaalt in sterke mate de keuzes die ik dagelijks maak.

Een boerderij is geen plek om alleen te leven.

We schrijven september 1991 en wij verhuizen naar de Eilandweg in Bocholt om daar de ouderlijke boerderij van Johan over te nemen. Een grote stap in het leven van een jong koppel. Maar we zijn verliefd, idealistisch en vol enthousiasme.

Duurzaam leren.

Verandert het klimaat ook mij? Het is een vraag waarop ik niet zo eenduidig weet te antwoorden. Onder invloed van de berichtgeving (en hierdoor geïnformeerde eigen observaties) is mijn denken over klimaatsverandering zeker geëvolueerd: ik ben me er meer bewust van geworden dat we niet kunnen voortdoen alsof er niets aan hand is.

Komaan Europa: maak nu eens werk van een positief plan ‘klimaat & migratie’!

Ik lees het persbericht van de Europese Commissie die vandaag 13/5 haar nieuwe migratieagenda publiceert. Ik ben diep teleurgesteld. Ik lees veel in de tekst over extra grensbewaking, wat meer ruimte voor opvang van migranten en vluchtelingen, maar heel weinig aanpak van de oorzaken van migratie. Klimaatverandering en milieurampen zijn twee van die oorzaken.

Water en Bangladesh: een gedwongen huwelijk.

Bangladesh wordt sinds mensenheugenis geassocieerd met water. Vooral de jaarlijkse overstromingen, die regelmatig een hoog dodental eisen, brengen het land in het nieuws. Ramp, oh ramp, denk ik dan spontaan. Maar de doorsnee Bengaal heeft me geleerd genuanceerder te kijken. ‘Water is voor ons land zowel vloek als zegen,’ legt mijn vriend Tarique uit.

Sociale rechtvaardigheid kan niet zonder duurzaamheid. 

De bijna onafgebroken stijging van de economische groei en de materiële levenskwaliteit sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is een succesverhaal. De arbeidersbeweging, waarin ik altijd actief geweest ben, heeft in die groeiperiode er altijd voor geijverd dat de welvaart ook op een eerlijke manier verdeeld zou worden. Maar iedereen beseft wel dat de uitbreiding van ons westers welvaartsmodel naar de rest van de wereld en de toekomstige generaties gewoonweg onmogelijk is.

Levensstijl veranderen.

Het klimaat verandert ook mij. Die slogan heb ik ondertussen al ontelbare keren op mijn computerscherm gezien. Nu is het nog een eenvoudig getekend logo, maar straks komt er ook nog een affiche, die langzaam aan zal doorsijpelen naar prikborden in kerkportalen en parochiezalen.

Uitbuiting van mensen en uitbuiting van milieu gelijktijdig aanpakken.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik de dagelijkse berichtgeving over de klimaatverandering en de impact ervan op het leven van mensen niet nodig heb om te beseffen hoe slecht het gesteld is met het milieu en - in mijn geval - met de luchtkwaliteit. Als astma-patiënt ervaar ik zeer concreet de impact op mijn dagelijks welbevinden. Dagen met slechte luchtkwaliteit zijn horror.

De wereld is overbewapend en het klimaatfonds is ondergefinancierd.

De wereld militaire uitgaven bedragen ca. 1.776 miljard Euro in 2014. De Verenigde Staten en de Russische Federatie zijn de twee grootste wapenleveranciers. Het aanhoudende gewapende conflict in het Midden Oosten én de onrust in voormalige Sovjet Republieken o.m. in de Oekraïne, zijn de voornaamste oorzaken van toenemende wapenleveringen aan die gebieden en doen de export stijgen . De Europese militaire begrotingen zijn goed voor 255 miljard Euro.

Repair Café.

Ik heb de eer en het genoegen les te mogen geven in TSO en BSO. We vinden het belangrijk steeds opnieuw te zoeken naar een vertaling van het globaal denken naar het lokaal handelen. Zo kwamen we dit jaar vanuit Broederlijk Delen en de Peruaanse grondstoffenproblematiek tot een ‘Repair Café’.

Mijn handelen is ofwel mede-scheppend ofwel vernietigend.

Bescheidenheid siert….met een zekere schroom breng ik hier mijn kleine stappen in ecologische bewustwording en handelen. Ik woon op Linkeroever Antwerpen en verplaats me voor boodschappen en vergaderingen met de fiets of via een goed uitgebouwd openbaar vervoer. Onze stad heeft zeker een goede mobiliteits-infrastructuur en zo kan de auto thuis gelaten worden.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px