7 sprong liggend 255px

Campagne Ecokerk

Met de campagne voor de scheppingsperiode van 2024, legt Ecokerk opnieuw de focus op 'alles wat ademt en leeft', de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.

Meer...

 

spot Ik7mee liggend

De 7-sprong van...

Lees de inspirerende verhalen van mensen en groepen die hun eigen 7-sprong naar integrale ecologie al deelden.

Meer...

 

laudatosiboom ad

Naar klimaatneutraal kerkelijk vastgoed

In samenwerking met de bisschoppen, startte NRV-Ecokerk een sensibiliserend en ondersteunend project voor het duurzaam maken van kerkelijk vastgoedpatrimonium.

Meer...

#ik7mee

Piet Van Pelt is niet alleen beeldend kunstenaar, hij is ook al vele jaren lid van de werkgroep Ecokerk van bisdom Antwerpen. Piet studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie. De vragen naar de...

Warmtenet vervangt 20 stookolieketels.

In 2014 werden wij gecontacteerd door Eandis met de vraag of wij interesse hadden in een aansluiting op het warmtenet van Roeselare. Zij hadden een samenwerking opgestart met Mirom (Milieuzorg Roeselare en Menen) en waren op zoek naar potentiële afnemers van het Warmtenet.

Duurzame en ecologische organisatie

Dit klonk als muziek in onze oren want op directieniveau hadden wij juist de beleidsbeslissing genomen om Sint-Idesbald te laten uitgroeien tot een duurzame en ecologische organisatie. Dit uiteraard rekening houdend met onze beperkte middelen en de wetenschap dat we hier meerdere jaren gaan over doen.

WP 20160504 10 04 55 ProMomenteel maken wij gebruik van ongeveer 20 stookolieketels voor de verwarming van onze ruimten en sanitair water. De gebouwen A, B, E, G, Q en R (zie plan onderaan) zijn jaarlijks goed voor een verbruik van 260.000 liter stookolie. Toen werd het gebouw J ook nog verwarmd met stookolie en was goed voor een verbruik van 50.000 liter. Sinds 2015 wordt dit gebouw verwarmd met aardgas. 

Tevens drong zich ook de vervanging van de stookketels op. Ook de inkuiping van de tank in het gebouw keuken is niet in orde en het zou moeilijk zijn dit in orde te brengen.

Op de ketels dienden we eigenlijk ook een emissiemeting te laten gebeuren en het te verwachten resultaat zou niet positief zijn. De normen zullen met de huidige installaties niet gehaald worden.

WP 20160622 12 25 57 ProDe directie heeft toen beslist om de onderhandelingen op te starten met Eandis. In mei 2015 werden de contracten ondertekend en kon de aanbesteding van de werken door Eandis starten. In april van 2016 werden de werken opgestart. Het waren zeer grote infrastructurele werken die eerstdaags zullen worden voltooid.

Vanaf 1 september 2016 zullen wij onze gebouwen verwarmen met de warmte van de verbrandingsoven van Mirom. Deze warmte ging vroeger verloren.
Het geïnstalleerd vermogen aan warmtewisselaars bedraagt 3900 kW. In gebouw Q is dit 300kW; de andere 6 hebben 600kW. De normale temperatuur van de aanvoerleiding bedraagt 100°C, de maximale temperatuur is 110°C.

300.000 liter stookolie minder per jaar

WP 20160701 14 05 56 ProNaast het financieel voordeel dat we met de installatie van het warmtenet realiseren voor onze organisatie was het voor ons even belangrijk dat wij een heel grote bijdrage konden leveren aan ons milieu. Jaarlijks zullen wij ervoor zorgen dat er een 300.000 liter stookolie minder zal worden verstookt. Dat vermindert onze CO2-uitstoot met 793 ton per jaar. Bovendien wordt de beschikbare warmte van de verbrandingsoven via het warmtenet nuttig besteed. Deze warmte werd vroeger gewoon niet gebruikt.

 

 


Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald

logoSint-Idesbald is de overkoepelende naam voor onze initiatieven in buitengewoon onderwijs, zorg voor personen met een handicap, jongerenwelzijn en sociale economie.

Historisch gegroeid vanuit een aanbod voor minderjarigen, nl. buitengewoon onderwijs met internaat,  zijn we vandaag een intersectorale netwerkorganisatie. Het onderwijzen, laten groeien en ontwikkelen van kinderen, volwassenen en hun netwerk, is wat ons drijft.

Leven, leren en werken lopen hierbij door elkaar, wat maakt dat we op deze verschillende levensdomeinen tegelijk actief zijn. Het OC Sint-Idesbald is een initiatief van de Broeders van Liefde.

Dirk Allemeersch, Administratief/facilitair directeur
De Zilten 52, 8800 Roeselare

plattegrond

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px