Congres Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede gaat door in België

Neem deel aan de openingsconferentie

 

 

 

De Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede organiseren hun jaarlijks congres van vrijdag 1 tot maandag 4 oktober 2021 in Brussel en Leuven.

Dit jaar staat het thema ‘naar een integrale ecologie – hoe omgaan met de sociale en ecologische crisis?’ hoog op de agenda.

Zijn de Europese Green Deal, de Klimaatwet en de relanceplannen na de covid-pandemie krachtig genoeg om de vereiste ecologische transitie te realiseren en die ook sociaal rechtvaardig te maken? En hoe kan de integrale ecologie van paus Franciscus ons inspireren daar mee de schouders onder te zetten?

Drie dagen lang zullen de deelnemers kennis en ervaringen uitwisselen, initiatieven ter plekke bezoeken, deelnemen aan werkwinkels en actiepunten formuleren in de algemene vergadering die de meerdaagse afsluit.

 

 

 

logos AVJPNeem deel aan de openingsconferentie op 1 oktober

We nodigen je graag uit op de openingsconferentie op vrijdag 1 oktober om 18.30 uur in Residence Palace, zaal Polak, Wetstraat 155, 1040 Brussel.

Het maximum aantal deelnemers zal bepaald worden door de op dat moment geldende coronamaatregelen.

 

Vanuit drie perspectieven zullen de sprekers met elkaar in debat gaan:

 • Een academische insteek
  Professor Jean-Pascal Van Ypersele, voormalig vice-president van het internationaal klimaatpanel (IPCC)

 • De rol en de standpunten van het middenveld en de actiegroepen
  Nicolas Van Nuffel, voorzitter van de Belgische Klimaatcoalitie en hoofd van de politieke dienst van CNCD / 11.11.11)

 • Het Europees beleid
  Zakia Khattabi, federaal minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal

 

Maria Hammershoy, vice-voorzitter van Justice and Peace Europe zal het debat in goede banen leiden.

 

Klik hier om je in te schrijven

 

 

 

Verder verloop van het internationaal congres

Zaterdag 2 oktober krijgen de deelnemers een denkkader aangereikt voor de eigen werkingen in de diverse landen. Drie hoofdlijnen komen aan bod:

 • Naar een eerlijke en rechtvaardige ecologische transitie
  met Tom Devriendt van Caritas international

 • Ecologische spiritualiteit
  met Mgr. Lode Van Hecke, bisschop van Gent

 • Transitie op individueel en structureel niveau
  met Josianne Gauthier, secretaris-generaal van CIDSE

 

De deelnemers krijgen nadien de kans om hun inzichten en ervaringen te toetsen aan de praktijk, met verschillende veldbezoeken in Brussel (House of Compassion, Tournevie, Broederlijk Delen, Studio Globo), Luik (Casa de Béthanie) en Leuven (CSA Boeren&Companie). Lokale organisaties tonen hoe ze inspelen op de ecologische en sociale uitdagingen en geven de deelnemers inspiratie mee.

Geen zondag zonder viering en dat is ook zo tijdens dit congres. De Europese Commissies zijn te gast in de Universitaire Parochie te Leuven, waar ze op zondagnamiddag deelnemen aan de Engelstalige viering in de Begijnhofkerk.

 

Planten van een Laudato Si’-boom

Ter gelegenheid van dit Europees congres zal ook een symbolische actie plaatsvinden. Door het planten van een fruitboom, zullen de internationale deelnemers hun engagement zichtbaar maken om de klimaatverandering tegen te gaan en de integrale ecologie van de encycliek Laudato Si van paus Franciscus te realiseren.

Deze boomplantactie vindt plaats op zondag 3 oktober 2021 omstreeks 15 uur in het Groot Begijnhof te Leuven.
Van harte welkom!

 

Algemene vergadering

Op maandag 4 oktober houdt Justice and Peace Europe haar algemene vergadering en wordt deze meerdaagse afgesloten.

 

 

 

image002

Justitia et Pax Europa

J&P Europa is de conferentie van een dertigtal Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede.

Het permanent secretariaat van J&P Europa is gevestigd in Brussel, in het gebouw van de COMECE, de conferentie van Europese bisschoppen.

Het NRV is samen met de Commission Justice et Paix Wallonie vertegenwoordigd in dit Europese netwerk.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px