We leven met zijn allen steeds langer. De laatste jaren van ons leven hebben we meer en meer zorg nodig. Liefst blijven we daarbij zo lang mogelijk thuis wonen dankzij de hulp van naasten of professionele zorg- en dienstverleners. Maar soms komt er een punt waarop de zorgnood te hoog wordt. Een woonzorgcentrum wordt dan de beste oplossing.

Waar je de klok rond goed verzorgd wordt, waar je lekker eten krijgt, waar je andere ouderen kan ontmoeten, waar ruimte is voor activiteiten op maat, welbevinden en genegenheid. Op vandaag verblijven 72.000 ouderen in onze woonzorgcentra. De meeste bewoners van een woonzorgcentrum zijn zwaar zorgbehoevend. Ze zijn niet meer mobiel, vaak dementerend, lijden aan verschillende chronische aandoeningen, of combinaties hiervan.

Om de zwaar zorgbehoevende ouderen kwaliteitsvolle zorg te kunnen geven is voldoende personeel nodig. Voor 1 op de 5 zwaar zorgbehoevende bewoners in de woonzorgcentra voorziet de regering niet de nodige personeelsomkadering. Het zorgpersoneel kreunt onder de werkdruk. Als de regering niet bijspringt, en de woonzorgcentra kwaliteitsvolle zorg willen blijven leveren, dan zit er niets anders op dan de eigen bijdrage van de bewoner te verhogen. Dat willen we echt vermijden.

Er is nood aan een maatschappelijke keuze vóór en investering in zorg. Onze ouderen in een kwetsbare fase van hun leven de rekening presenteren, is onverteerbaar. We vragen daarom met aandrang dat de Vlaamse overheid investeert in deze groep kwetsbare ouderen. Als samenleving en als zorgsector willen we gaan voor meer zorg en een betere kwaliteit van leven.

Vind je ook dat we als samenleving meer moeten investeren in onze zwaar zorgbehoevende ouderen? Teken dan de petitie op www.voorkwetsbareouderen.be.
Betuig je individuele steun door de petitie te ondertekenen als deelnemer. Daarnaast kan je ook als organisatie expliciet steunen.
Stuur de link door naar zoveel mogelijk personen uit je netwerk, zodat we onze kwetsbare ouderen de betaalbare zorg kunnen geven waarop ze recht hebben!

 

Banner 737x321