Verstraeten 150pxJohan Verstraeten (1955), doctor in de godgeleerdheid en licentiaat in de godsdienstwetenschappen, emeritus professor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KULeuven, is sinds maart 2019 voorzitter van het NRV.

Johan is expert in het katholiek sociaal denken, vredesethiek, bedrijfsethiek en spiritualiteit en leiderschap.
Bovendien is hij lid van de bisschoppelijke commissie ‘Kerk als dienst aan de wereld’ (Belgische bisschoppenconferentie) en gastdocent aan de Avicenna Academie voor Leiderschap.

 


2022 profielfoto StafStaf Peeters (1972) is geboren en getogen in Leuven. Hij studeerde pedagogische wetenschappen (licentiaat) en godsdienstwetenschappen (bachelor) aan de KU Leuven. De Universitaire Parochie was zijn thuisparochie. Hij werkte er ook enkele jaren als studentenpastor. Nadien was hij werkzaam als ziekenhuispastor in UZ Leuven (Gasthuisberg). 

Bij het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede vindt hij enkele van zijn interesses terug: christelijk geïnspireerde solidariteit en maatschappelijke inzet voor een wereld waar het goed leven is voor iedereen. In zijn vrije tijd zingt hij in een koor, versmelt al wandelend met het landschap of zit met zijn neus in een goed boek.


Stijn Van Tongerloo studeerde sociologie aan de Universiteit Antwerpen en wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij werkte als wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Logica en Analytische Wijsbegeerte (KU Leuven) en gaf verschillende jaren les als taalleerkracht in Brussel. Nadien werkte hij als beleidsmedewerker en secretaris voor het KU Leuven Lifestance Network (een interreligieus samenwerkingsverband in het Leuvense), en als vertaler/editor betrokken bij de Engelstalige publicaties van godsdienst -en menswetenschappers aan Vlaamse en Nederlandse universiteiten.

Bij het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede zet hij in op wat hem sinds jaren bezighoudt, de solidariteitswerking gericht op kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in de samenleving. In zijn vrije tijd vind je hem in de schermles en komt hij graag over de vloer bij de bonte waaier diverse geloofsgemeenschappen in het Leuvense.


Cléo Rosseneu (1986) is historica en startte haar loopbaan bij Davidsfonds Uitgeverij. Na een korte periode als leerkracht in het middelbaar onderwijs, volgde zij jarenlang haar roeping als fulltime ouder van drie kinderen. Na een zoektocht naar de gemene deler in haar vrijwillige engagementen als bezinningsbegeleider, huisonderwijzeres en permacultuurontwerper, kwam zij begin zomer 2023 bij Ecokerk terecht.

Haar functie als stafmedewerker ligt in het verlengde van wat ze spontaan al jaren doet, namelijk mensen verbinden rond en inspireren voor de goede zaak. Daarnaast is ze ook administratief medewerker bij de Beroepsvereniging voor Zorgpastores, die wil bijdragen tot de professionalisering en integratie van katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg. Ze geniet er ook van een blik op de interne keuken in het proces naar beroepserkenning van die groep.

In haar vrije tijd tref je haar waarschijnlijk in een Hagelands voedselbos.


Aletta Rambaut (1964) leidt sinds 1996 een eigen studiebureau voor de studie en conservatie van glasramen. Bouwkundig erfgoed ligt haar sinds haar studietijd (UGent) nauw aan het hart.
Vanuit een persoonlijke bezorgdheid over de hele schepping en alles wat daarmee samenhangt, wilt Aletta zich de komende jaren inzetten om ook anderen te overtuigen van het belang van ecologie. Niet enkel voor Ecokerk in bisdom Gent (tijdsbesteding van 50%), maar ook voor het verduurzamen van kerkelijk vastgoed (33% voor NRV-Ecokerk).
De resterende tijd zet ze zich met passie in voor de studie en bescherming van fragiele glasramen.
In haar vrije tijd zet Aletta zich bovendien in voor de Gaspard de Colignyschool (voorzitter van de inrichtende macht van de School met de Bijbel, Gent) met een heus verbouwproject met focus op klimaat neutraal bouwen, de kerk (kerkenraadslid van de Protestantse kerk van de Brabantdam in Gent), het begijnhof van Sint-Amandsberg (als bestuurslid), en nog vele culturele verenigingen.
Haar gezin, met echtgenoot en twee jongvolwassen zonen van 21 jaar, twee honden en een kat, vormen voor haar een veilige thuis.


 

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px