Justice and Peace Europe online-ontmoeting met de Jerusalem Justice and Peace Commission

 

Justice and Peace Europe organiseerde een online ontmoeting met de commissie Rechtvaardigheid en Vrede in Jeruzalem. Naast de meeste Europese commissies (België, Luxemburg, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Spanje, Schotland, Slovakije, Malta, Portugal, Griekenland,…) nam de Libanese commissie deel aan de ontmoeting. Ook de Chileense commissie uit Zuid-Amerikaanse was vertegenwoordigd. 


De commissie in Jeruzalem heeft een unieke samenstelling met christenen uit Palestina en Israël. Elkeen volgt de situatie in Gaza, Israël, Westelijke Jordaanoever van ver of dichtbij. De betrokkenen zelf aan het woord laten en horen getuigen, verruimde het perspectief op deze complexe en pijnlijke situatie in het Midden-Oosten.

 jer deelnemers 600  © NRV-SP

Conflict met meerlagige geschiedenis 

De geschiedenis van het conflict tussen Israël en Palestina beslaat al vele tientallen jaren. Het laat diepe littekens na in de samenleving, gezinnen en bij individuen. Het conflict draait rond verschillende aspecten:

  • Territorial claims 
  • Rechten van vluchtelingen
  • Het vraagstuk over het statuut van de stad Jeruzalem
  • Ongelijkheid
  • Veiligheid
  • Ontginningsrechten


Verschillende interpretaties van de geschiedenis van het conflict en van (mensen)rechten maken het probleem ingewikkelder. Informatie en duiding is meer dan nodig om tot begrip te komen.

 

Humanitaire ramp

Vandaag beleven we een ongeziene en onmenselijke escalatie van de situatie. Het geweld in de Gazastrook eist een onbeschrijfjer kindvernieling 600 © pixabaylijke tol aan menselijk leed. De grootschalige Israëlische bombardementen en hevige gevechten hebben de infrastructuur grotendeels verwoest en de meerderheid van de bevolking op de vlucht gejaagd. Grote tekorten aan voedsel, water, brandstof en andere noodzakelijke levensmiddelen maken het menselijk lijden ondraaglijk. Volgens de Verenigde Naties staat de bevolking op de rand van een hongersnood. Ondanks de oproep voor een staakt-het-vuren vanuit de internationale gemeenschap, blijven de gevechten doorgaan.

 

Online minuut stilte

Ondanks kleine signalen van hoop, door lokale initiatieven, al dan niet gesteund door de katholieke kerk, blijft de ellende onwezenlijk en de situatie onhoudbaar. De basisvoorwaarden voor onderhandelingen en dialoog - laat staan vrede - blijken moeilijk te vinden. Niet-discriminatie, gelijke behandeling, geweldloze dialoog, politieke zelfbeschikking en het respecteren van de mensenrechten zijn essentieel, maar ontbreken.
Om tot een duurzame oplossing te komen is de rol van de internationale gemeenschap onmisbaar. De Europese Unie klinkt te versnipperd over dit conflict. Er is meer internationale druk, bemiddeling en inspanning nodig om stappen te zetten naar vrede. De internationale gemeenschap speelt een sleutelrol bij het promoten van rechtvaardigheid en vrede.
Nooit was een minuut stilte voor de vele slachtoffers zo pakkend, zelfs online.

 

logo J P Eur 600

image002

Justitia et Pax Europa

J&P Europa is de conferentie van een dertigtal Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede.

Het permanent secretariaat van J&P Europa is gevestigd in Brussel, in het gebouw van de COMECE, de conferentie van Europese bisschoppen.

Het NRV is samen met de Commission Justice et Paix Wallonie vertegenwoordigd in dit Europese netwerk.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px