1 september 2024: Wereldgebedsdag zorg voor de Schepping
1 september tot 4 oktober: Scheppingsperiode

 

Download hier de campagnebrochure met het aanbod voor liturgie, bezinning & gesprek voor de Scheppingsperiode 2024

 

De campagnebrochure:

Met een gebedsviering voor 1 september, een liturgisch aanbod voor elke zondag van de scheppingstijd, en wegwijzers voor actie en gesprek, is deze campagnebrochure een praktisch instrument, bruikbaar gedurende de hele campagnetijd en nog lang nadien. Zoals heel het aanbod, is de brochure ook bedoeld voor oecumenische samenwerking en gezamenlijke vieringen

Rode draad is ook nu de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus schreef ‘over de zorg voor het gemeenschappelijk huis’.

Naast hetgeen je in deze brochure vindt, is er nog een ruim extra online aanbod.

 

Tips:

 • Stel tijdens de Scheppingsperiode de campagne van Ecokerk in de kijker, zowel in de vieringen als met andere activiteiten. Geef gedurende deze periode de affiche ‘Zorg voor de aarde en alles wat ademt en leeft’ van Ecokerk een zichtbare plek in de kerk en in verenigingslokalen. Ze is verkrijgbaar bij jouw regionaal steunpunt van Ecokerk.
 • Maak gebruik van het online aanbod van Ecokerk en ga er creatief mee aan de slag in vieringen of activiteiten.
 • Neem op 1 september deel aan de Werelddag van gebed. Hiervoor bieden we de gebedsviering aan die uitgewerkt werd door de Interdiocesane Commissie voor Liturgie ICL. Deze is uiteraard ook bruikbaar op een ander moment

 • Voor de zondagen van de Scheppingsperiode, vind je in deze brochure telkens:
  • een citaat uit Laudato Si’,
  • enkele gedachten bij de lezingen die bruikbaar zijn in een homilie,
  • een introtekstje voor bij het welkom,
  • een gebed om ontferming,
  • enkele gebedsintenties voor de voorbede,
  • een bezinningstekst, bruikbaar voor na de communie.

 • We suggereren om op één zelfgekozen zondag tijdens de Scheppingsperiode, de campagne van Ecokerk bijzondere aandacht te geven. Hiervoor is er een extra aanbod.
  • Een tekst, bruikbaar voor een offerandeprocessie
  • Suggesties voor een homilie over het thema
  • enkele andere teksten, bruikbaar in de liturgie
  • Geschikt voor Catechese op Zondag, is de film “The Letter”. Je kan ook werken met de campagnetekst van Ecokerk, of met het aanbod van TAU rond het Zonnelied.

 

Aanbod voor campagneactiviteiten

Plan een aantal activiteiten, aansluitend bij de zondagsviering of op een ander moment tijdens de Scheppingsperiode.

 

Tips voor actie rond alles wat ademt en leeft

Je vindt een ruim aanbod op onze pagina's met ‘Tips per thema’. Vier daarvan, geven informatie en wegwijzers voor tal van acties die je met je gezin, groep of gemeenschap kan ondernemen in het kader van de campagne ‘Zorg voor de aarde en alles wat ademt en leeft'.

 • De pagina rond biodiversiteit geeft tal van tips om zelf aan de slag te gaan in je groene ruimte: (kerk)tuinen, hagen, bloemenperken, borders, groenbuffers, bomengroepen, moestuinen, boomgaarden, enz...

 • De pagina rond voedsel, neemt je mee naar de wereld van korte keten, deeltuinen, duurzame lokale landbouw en koken met streekeigen producten.

 • Op de pagina rond water, vind je niet alleen info over watergebruik en je watervoetafdruk, maar ook over waterbeheer in tijden van droogte in je eigen tuin.

 • De pagina ‘Dichtbij’ geeft tips voor een beleving van de groene omgeving in je eigen buurt, samen met een verkenning van de duurzame initiatieven die in je streek bestaan.

#ik7mee

Maak de 7-sprong concreet voor jouw groep of parochie.
Hoe kunnen we op 7 jaar tijd volledig duurzaam worden in de geest van Laudato Si’?

 • Beleg een startvergadering om samen na te denken en plannen te maken. Welke sprongen maakten we al? Wat kan nog gebeuren? Hoe pakken we het aan? In welke volgorde?
 • Maak gebruik van de vernieuwde checklist, en maak zo je werking Laudato Si’-proof.
 • Deel je eigen 7-sprong naar integrale ecologie via ons online formulier.
 • #ik7mee is nu al een groot, inspirerend trefpunt, met hartverwarmende verhalen over integrale ecologie die zichtbaar wordt in acties van mensen en hun gezin, organisatie, bedrijf, school of parochie.

 

Plant een Laudato Si’-boom

Plant een fruit- of vruchtboom op een publiek toegankelijke plaats, waar de vruchten voor iedereen toegankelijk zijn. Maak zo symbolisch zichtbaar dat je meedoet met de 7-sprong, en dat je integrale ecologie als basis neemt van je handelen, spreken en vieren. Lees hier onze handleiding.

 

Film: The Letter

Op 4 oktober 2022, werd de film 'The Letter' gelanceerd. De titel verwijst uiteraard naar de encycliek Laudato Si'. In deze film komen vier stemmen aan bod. Ze vertegenwoordigen groepen die aan de wereldwijde vergadertafels doorgaans niet gehoord worden. Ze werden uitgenodigd voor een unieke dialoog met de paus. Ze brengen in het gesprek en de ontmoetingen het perspectief en oplossingen aan bod van de jongeren, de armen, de inheemse bevolking, en de biodiverse natuur. De documentaire volgt hun reis naar Rome en hun ontmoeting met elkaar en met de paus en zit boordevol krachtige persoonlijke verhalen naast de laatste informatie over de planetaire crisis en de tol die het eist van de natuur en de mensen.

 • De documentaire The Letter is op onze website gratis te bekijken. Je kan gebruik maken van de automatische Nederlandstalige ondertitels van YouTube.

 • Voor vertoning met publiek, in een zaal op groot scherm, via een online event, of allebei tegelijkertijd, is een versie met Nederlandse ondertiteling beschikbaar.
  Hiervoor moet je de vertoning vooraf registreren op https://www.theletterfilm.org/screenings/. Je ontvangt dan een licentie, technische instructies en een bestand waarmee de vertoning kan gebeuren.

 

Organiseer een wake voor de aarde en alles wat ademt en leeft

 

Organiseer een aperitief

 • Kies voor lokale producten, in samenwerking met producenten uit de buurt. Zij zullen graag een woordje uitleg geven.
 • Of maak er een heus aperitiefgesprek van, over het thema en de eco-initiatieven die de parochie of groep neemt voor de 7-sprong.

 

Organiseer een integrale-ecologie-gezinswandeling

Bezoek samen interessante initiatieven in de buurt die werken rond biodiversiteit en een of meerdere van de Laudato Si’-doelen: de lokale Welzijnsschakel, de windturbine, de Korte Ketenboer, de samentuin deeltuin of volkstuintjes, een imker, een natuurgebied…

 • Werk samen met lokale organisaties die hierrond een werking hebben: VELT, Natuurpunt, Landelijke Gilde, Ferm, de imkersvereniging of andere groepen die eco-initiatieven in hun jaarprogramma hebben.
 • Geef hen de kans om hun werking via een stand in of naast de kerk voor te stellen.
 • Je kan ook een wandel-app gebruiken om wandel- of fietslussen uit te werken die gezinnen of groepen kunnen gebruiken op het moment dat hen het beste uitkomt. Inspiratie daarvoor, vind je bij Ecokerk Nivove.

 

Maak gebruik van het extra materiaal voor bezinning en gesprek

 • Met het aanbod op onze downloadpagina kan je tijdens deze periode op diverse momenten en groepsactiviteiten de aandacht richten op de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.
 • Projecteer de film ‘de 25%-revolutie‘ van Broederlijk Delen, lees hun achtergronddossier, en denk samen na over de nodige systeemverandering.
 • Projecteer de film ‘Energy to change’ van Cidse, en maak gebruik van het gespreksmodel
 • Organiseer een meditatieve gespreksavond over Laudato S’
 • Enz…

 

Op 15 september is het Vredeszondag. Hiervoor werkt Pax Christi Vlaanderen elk jaar suggesties uit. We dringen er op aan om die dag aan te sluiten bij die campagne. Het spiritueel aanbod van Pax Christi zal te vinden zijn op www.paxchristi.be

29 september is de Werelddag van de Migrant en Vluchteling, die wereldwijd in de katholieke parochies op de laatste zondag van september wordt gehouden. 

 

 

 


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px