Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede is een netwerk van negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties die werkzaam zijn in de Vlaamse samenleving. De lidorganisaties van het NRV vinden elkaar in een gemeenschappelijke optie om te werken aan menselijke waardigheid, rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen en geweldloos verzet tegen alle vormen van uitsluiting. De traditie van het sociaal denken van de Katholieke kerk vormt hiervoor een belangrijke inspiratiebron. 

De 'ander' – armgemaakt, ziek, mens met een beperking, slachtoffer van een gewapend conflict, immigrant of vluchteling, andersgelovige, Noordbewoner of Zuidbewoner,... – de 'ander' is voor onze organisaties partner en medewerker aan opstanding en bevrijding. 

Voor elk van de lidorganisaties is de planeet waarop we wonen en leven een bijzonder zorgenkind geworden. Ook de aarde – deze Schepping – is partner geworden in ons werk aan een gemeenschappelijke rechtvaardige en vredevolle toekomst.

Wereldwijd zijn er ongeveer 160 commissies Rechtvaardigheid en Vrede actief. Het NRV vormt samen met Justice et Paix Wallonie de Belgische schakel in dit wereldwijde netwerk. Het NRV is lid van het Europese samenwerkingsverband Justitia et Pax Europe.

 

 

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px