Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika.
Caritas International steunt slachtoffers van oorlogen, rampen en armoede en helpt migranten, in samenwerking met de nationale en internationale netwerken waartoe wij behoren.

Caritas Catholica Vlaanderen vzw wordt, vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij en in overeenstemming met de instructies van de Vlaamse Bisschoppen opgevat als een

Missio is een internationale kerkelijke organisatie. We zijn vertegenwoordigd in zo'n 140 landen. Wereldwijd werkt Missio aan grenzeloze solidariteit.

ORBIT vzw is een open sociaal-culturele beweging.
ORBIT maakt beweging rond diversiteit, racisme & migratie.

Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi. Deze is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog en telt nu ruim 100 lidorganisaties in een 60-tal landen.

Present bevordert de solidariteit met mensen die ziek of oud zijn of een handicap hebben, en in een voorziening verblijven. Deze solidariteit geven we concreet vorm via:

Welzijnsschakels ontstond in de schoot van Welzijnszorg als een beweging die mensen samenbrengt die een armoede-ervaring hebben.

Armoede groeit: meer en meer mensen leven op of onder de armoedegrens, meer mensen moeten een beroep doen op de voedselbanken, meer gezinnen worden uitgesloten omdat ze in armoede leven…

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi Afbeelding6 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px