ORBIT vzw is een open sociaal-culturele beweging.

ORBIT maakt beweging rond diversiteit, racisme & migratie.

ORBIT bevordert het samenleven van en de democratische samenwerking tussen mensen uit verschillende cultuurgroepen, religies en levensbeschouwingen.

ORBIT zet concreet in op het respect voor de verhalen, de rechten en de waardigheid van mensen met een migratiegeschiedenis.

 

 

  

ORBIT laat zich inspireren door:

  • de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de UNO-verdragen inzake mensenrechten. - het Europees Verdrag van de Rechten van de mens
  • de UNO-Conventie voor de bescherming van de rechten van arbeidsmigranten en hun familieleden (1990)
  • de kerkelijke verklaring ‘Nostra Aetate’, Verklaring over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten (Vat II, 1965)
  • de verklaring ‘Migranten en vluchtelingen in ons midden’ van de Belgische Bisschoppen (november 1995)
  • de verklaring ‘De zending van de christenen in de wereld’ van de Belgische Bisschoppen (januari 2001)
  • de instructie ‘Erga Migrantes Caritas Christi’, van de Pauselijke Raad voor migranten en reizigers (mei 2004)

 

Voor ORBIT zijn de mensenrechtenverdragen en internationale conventies, en in het bijzonder het perspectief van de Tien Geboden (de Decaloog) en de Blijde Boodschap (het Evangelie), inspirerend en richtinggevend.

www.orbitvzw.be

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px