Stappen in de richting van een duurzame transitie?

Van 17 tot 18 juli 2023 vindt in Brussel de derde top plaats tussen de EU en CELAC of de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten. Voor deze derde top zullen regeringsleiders besprekingen voeren om het EU-Celac-partnerschap verder te versterken, en hoe kan worden samengewerkt om een eerlijke groene en digitale transitie tot stand te brengen.

Open brief van Commissies Rechtvaardigheid en Vrede

Verschillende commissies Rechtvaardigheid en Vrede van Latijns-Amerikaanse en Europese landen schreven samen een “open brief” voor deze top. De brief is een eerste concreet resultaat van de recent opgestarte contacten tussen katholieke netwerken voor rechtvaardigheid en vrede uit Latijns-Amerika en de Caraïben (LAC) en Justice and Peace Europe.

In de brief schuiven LAC en J&P Europe aandachtspunten naar voor over:

  • openlucht mijnen (vernietigen en vervuilen van bodems en rivieren)
  • ontginning van lithium (aanleggen van zoutvelden in moerasgebied bij de productie van lithiumcarbonaat)
  • extractie van fossiele brandstoffen
  • intensieve landbouwproductie (ontbossing en droogleggen van moerassen)

 

Bovendien wordt met aandrang het belang van dialoog benadrukt tussen economische belangen, sociale gevolgen en wetenschappelijke inzichten. Enkel in het samenspel van deze drie, kan zich een beleid op mensenmaat en op maat van onze aarde aftekenen. 2023 meeting JPeur LAC 400

Tenslotte is er een pleidooi voor schuldverlichting – of kwijtschelding, met de vraag dat wie schuldverlichting krijgt, het “vrijgekomen” bedrag investeert in duurzame verandering van mijnbouw en landbouw.

Zie hier voor de volledige open brief (Spaans of Engels).

De vorige CELAC-EU-ontmoeting dateert van 2015, en had als thema samenwerken aan welvarendere, samenhangendere en inclusievere samenlevingen.
De eerste CELAC-EU-top vond plaats in 2013 in Santiago (Chili) en ging voornamelijk over samenwerking op handelsgebied en het stimuleren van investeringen. 

 

image002

Justitia et Pax Europa

J&P Europa is de conferentie van een dertigtal Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede.

Het permanent secretariaat van J&P Europa is gevestigd in Brussel, in het gebouw van de COMECE, de conferentie van Europese bisschoppen.

Het NRV is samen met de Commission Justice et Paix Wallonie vertegenwoordigd in dit Europese netwerk.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px