Present bevordert de solidariteit met mensen die ziek of oud zijn of een handicap hebben, en in een voorziening verblijven. Deze solidariteit geven we concreet vorm via:

  • Werken aan de sensibilisering: we willen aandacht oproepen in de maatschappij voor deze personen en hun specifieke situatie, met de nadruk op de aandacht voor de totale mens.
  • Oproep tot vrijwillig engagement: we willen mensen motiveren tot een daadwerkelijke inzet voor deze zorgbehoevende mensen en zo bijdragen tot het verhogen van hun levenskwaliteit. Anderzijds werken we op deze manier ook aan de innerlijke verrijking van de vrijwilliger zelf.
  • Bruggen bouwen tussen de mensen die in de voorziening verblijven en de "buitenwereld" (als wederkering proces) om zo mee te werken aan de humanisering van de voorzieningen.
  • Het vrijwilligerswerk een degelijke en verantwoorde inhoud en omkadering geven zodat we kunnen zorgen voor een kwalitatieve werving, vorming, begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers, en zodat vrijwilligers een reële bijdrage leveren aan een kwaliteitsvolle zorgverlening.

www.presentweb.be

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi Afbeelding6 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px