Ook bij het opnieuw samen liturgie vieren... een ecologische reflex

De Emmanuelparochie bestrijkt het grondgebied van Hamme, Moerzeke en Waasmunster, en heeft 10 kerken waar weekendvieringen doorgaan, soms met een beurtrol.
Een delegatie van de parochieploeg vergaderde over de heropstart van de zondagsvieringen, en de toepassing van de richtlijnen die de bisschoppen samen met de overheid en de veiligheidsraad heeft opgesteld.

Gents MilieuFront wil hemelwater van kerkdaken opvangen

Gent is 47 kerken rijk, samen goed voor zo’n 5,7 hectare aan dakoppervlakte. Bijna al het regenwater dat op die daken valt, vloeit rechtstreeks af naar de riolering. Een enorme verspilling in deze tijden van extreme droogte! Gents MilieuFront (GMF) wil onderzoeken hoe we dat hemelwater maximaal kunnen opvangen om te hergebruiken of in de aarde te laten infiltreren.

Wonen is een basisrecht

Als sociale huisvestingsmaatschappij werkt De Zonnige Woonst dagelijks enthousiast voor velen aan hun ‘goede thuis’. 

Comfort in woningen is daarbij zeer belangrijk. Ook naar energieverbruik gaat veel aandacht.  Want, naast de huur slokt evenzeer het energieverbruik vaak grote happen uit een gezinsbudget.  Dubbele beglazing, isolatie van muren en daken en een hoogrenderende verwarmingsinstallatie zijn tegenwoordig standaard. 

Vrijwilligers beheren ecologisch parochiecentrum.

Ons parochiecomité is opgericht in 1973 en bestaat uit een zestal vrijwilligers. Het is belast met het beheer en de uitbating van het parochiecentrum Sint Martinus en we hebben reeds jarenlang een goede samenwerking met de kerkfabriek die eigenaar is van het parochiecentrum.

In de Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum is onder leiding van An Verheyen, adjunctsmedewerker van Vicariaat Antwerpen, een initiatief gestart om met een groep van jonge mensen na te denken over milieu en klimaat.

De encycliek ‘Laudato Si’ is daarbij een belangrijke leidraad.

Ecokerk logo 144px

klimaatnetwerk liggend symbolen

Het klimaatplan van...

Klimaatnetwerk.be wordt mee gedragen door volgende organisaties:               

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px