Actie vanuit een doorleefde spiritualiteit

Sober leven, zorg voor het materiaal, respect en verbondenheid met de natuur waren in kloosters en abdijen belangrijke aandachtspunten, lang voor er sprake was van milieuproblemen. De voorbije jaren werden we ons meer en meer bewust dat doorleefde spiritualiteit een dwingende oproep inhield om mee zorg te dragen voor de aarde, ‘ons gezamenlijk huis’, zoals paus Franciscus het noemde. De encycliek Laudatio Si heeft ons daarbij gestimuleerd.

Er gebeurt al heel wat, een aantal maatregelen staat nog op onze ‘to do’ lijst.

 

Elektriciteit

We worden voorzien van groene stroom en op veel plaatsen kwamen spaarlampen. Op sommige plaatsen werden bewegingssensoren geplaatst en we hebben ons voorgenomen om er  in de toekomst nog meer te laten plaatsen.

Gebruik van water

Lekkende kranen en toiletten worden zo snel mogelijk hersteld. Veel toiletten hebben een spaarknop en in de toekomst zullen alle toiletten van een spaarknop voorzien worden.
In de nabije toekomst zal ook het regenwater opgevangen worden om te gebruiken voor de tuin, het onderhoud en water voor de toiletten.

Afvalverwerking

We sorteren grondig want in een gemeenschap van meer dan 35 personen is er natuurlijk afval. De compost die we daarbij winnen, wordt in onze tuin gebruikt.

We proberen ook een zo zinvol mogelijk tweede bestemming te vinden voor materiaal dat overbodig wordt omdat het aantal zusters al een hele tijd afneemt.

Speciale aandacht gaat ook naar de klederen die mensen hier afgeven en die hun weg vinden naar vluchtelingen of andere mensen in armoede, of die meegegeven worden naar Roemenië.

Mobiliteit

Voor veel zusters is het niet meer mogelijk om voor verplaatsingen gebruik te maken van openbaar vervoer. Daarom proberen we zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de auto door af te spreken met elkaar of met anderen om samen verplaatsingen te doen.

Duurzaam en toekomstgericht verbouwen

Het gebouw waarin we wonen moet worden aangepast aan het afnemend aantal en de toenemende leeftijd van de zusters. Daarom is verbouwing nodig.

In samenwerking met de koepelorganisatie Zorggroep Eclips vzw hebben we gekozen voor een duurzaam project zodat het klooster na de werken zonder bijkomende aanpassingen geleidelijk aan kan worden ingenomen door niet-religieuzen.

Bij de uitvoering van het project wordt heel veel aandacht besteed aan een energiezuinige inrichting die begint met goede isolatie en aangepaste verwarming. Veel materiaal zal worden hergebruikt, en we zoeken naar een goede herbestemming voor wat we niet meer nodig hebben.

Zusters van Maria Leuven


Ecokerk logo 144px

Terug naar campagne Ecokerk

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

Jouw 7-sprong: tips per thema

klimaatnetwerk logo duurzaamvastgoed

 

Duurzaam vastgoed

klimaatnetwerk logo energie

 

Energie

klimaatnetwerk logo voedsel

 

Voedsel

klimaatnetwerk logo aankopen

 

Aankopen

klimaatnetwerk logo landbouw

 

Biodiversiteit

klimaatnetwerk logo water

 

Water

klimaatnetwerk logo isoleer

 

Energiebesparing

klimaatnetwerk logo vervoer

 

Mobiliteit

klimaatnetwerk logo fiets

 

Dichtbij

klimaatnetwerk logo hergebruik

 

Kringlopen

 klimaatnetwerk logo desinvesteren

 

Divest/invest

 

 

Het klimaatplan van...

Klimaatnetwerk.be wordt mee gedragen door volgende organisaties:               

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px