Aangemoedigd door de Belgische bisschoppen gaf NRV-Ecokerk mee gehoor aan de oproep van de Klimaatcoalitie om deel te nemen aan de negende klimaatmars. Onder dwarrelende sneeuwvlokken liepen we op de eerste Adventszondag samen met duizenden mensen broederlijk door de straten van Brussel. 

Sinds de recordopkomst in het voorjaar van 2019, blijft de deelname aan klimaatmarsen in ons land afnemen. Dat terwijl afgelopen zomer voor het eerst niet één dag voorbijging zonder dat nieuwsberichten ons een natuurramp toonden. Op 17 november 2023 kondigde het Europese observatorium Copernicus aan dat de gemiddelde temperatuur op aarde voor het eerst het seizoensgemiddelde met 2 graden Celsius had overschreden. Zoals paus Franciscus recent nog in zijn exhortatie Laudate Deum schreef; we zijn misschien dicht bij een omslagpunt in de opwarming van de aarde.

 

 

Duurzame toekomst?


Wie vandaag wil werken aan rechtvaardigheid en vrede, moet het ecologisch vraagstuk mee opnemen. De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de arme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De deelnemers aan de klimaatmars eisen om (eindelijk en nog meer) concreet werk te maken van klimaatmaatregelen voor een duurzame toekomst. Kortom, een leefbare toekomst voor alles wat ademt en leeft.

 

 

Politieke druk


Het motto van deze klimaatmars luidde ‘Elke tiende van een graad telt.’ We weten vandaag immers dat elke stijging van een tiende van een graad die vermeden wordt ons in staat kan stellen om een hele reeks moeilijkheden en leed voor alles wat op aarde ademt en leeft te voorkomen. Op wereldschaal moeten moedige politieke beslissingen worden genomen. Sinds het akkoord van Parijs zijn de doelstellingen duidelijk vastgesteld, maar er wordt nog steeds geaarzeld om ze sneller in de praktijk te brengen.
Nicolas Van Nuffel, de voorzitter van de Klimaatcoalitie, herinnerde er ons vorige week aan dat de klimaatmars een belangrijke gelegenheid is om politici te vragen hun beloftes na te komen. Aan de vooravond van een verkiezingsjaar moeten onze verkozenen meer dan ooit het gevoel hebben dat voldoende burgers hen in die richting aanmoedigen.

 

 

Gebedsmoment


Het was een primeur dat de Belgische Kerk officieel opriep tot deelname aan de klimaatmars. Aartsbisschop Mgr. Luc Terlinden ging voor in een gebedswake en zegende de aanwezige deelnemers alvorens zij de mars aanvingen. Er klonken woorden uit de encycliek Laudato Si’:

“De liefde die vol is van kleine gebaren van wederzijdse liefde, betreft ook het burgerlijke en politieke leven en wordt zichtbaar in alle handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen. Liefde voor de samenleving en inzet voor het algemeen welzijn zijn uitstekende vormen van naastenliefde.” (LS 231) 

 

gebedsdienstklimaatwake 950px

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px