Gemeenten

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie is een internationaal initiatief. Het brengt duizenden lokale en regionale autoriteiten samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te verwezenlijken. Nieuwe ondertekenaars zeggen toe om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering te volgen.

Heeft ook jouw gemeente intussen het Burgemeestersconvenant ondertekend? Ontdek het hier. Vul de naam van je gemeente in, en klik op OK.

Dan is je gemeentebestuur allicht een interessante partner bij het realiseren van het klimaatplan van je groep. Heeft jouw gemeente intussen ook al een actieplan ingediend? Of is men nog bezig met het opstellen van het actieplan? In dat laatste geval, kan je zeker nog suggesties geven voor zaken die je gerealiseerd wil zien:

  • Voor heel wat groepen en parochies is de gemeente de eigenaar van de jeugdbewegingslokalen, ontmoetingscentra en vergaderplaatsen waar de groepsactiviteiten zich afspelen. Vraag zeker na aan je gemeentebestuur wat de plannen zijn voor het energiezuinig maken van het gebouw, het voorzien in een groene omgeving of het produceren van hernieuwbare energie via zonnepanelen of het verwarmen via warmtepompen. Belangrijk hierbij is ook de langetermijnplanning: gemeenten kunnen niet alles tegelijk realiseren, ze moeten hun investeringen plannen en budgetten voorzien op de begroting van een bepaald jaar.
  • Ook voor kerkfabrieken en centrale kerkbesturen is de dialoog met de gemeente belangrijk, in het kader van de langetermijnvisie voor parochiekerken.

Provincies

Alle Vlaamse provincies doen hun duit in het zakje, voeren een beleid om hun eigen C02-uitstoot te verminderen, en steunen diverse initiatieven op hun grondgebied. Een aantal organiseren ook jaarlijks een samenaankoop van zonnepanelen of groene stroom. Provincies stimuleren en begeleiden de gemeenten die aansluiten bij het Burgemeestersconvenant. De provincies zijn ook eigenaar van heel wat gebouwen waarin de bisdommen gehuisvest zijn. Voor hen zijn zij de gesprekspartner om ingrepen te doen aan de infrastructuur.


Ecokerk logo 144px

Jouw 7-sprong: tips per thema

klimaatnetwerk logo duurzaamvastgoed

 

Duurzaam vastgoed

klimaatnetwerk logo energie

 

Energie

klimaatnetwerk logo voedsel

 

Voedsel

klimaatnetwerk logo aankopen

 

Aankopen

klimaatnetwerk logo landbouw

 

Biodiversiteit

klimaatnetwerk logo water

 

Water

klimaatnetwerk logo isoleer

 

Energiebesparing

klimaatnetwerk logo vervoer

 

Mobiliteit

klimaatnetwerk logo fiets

 

Dichtbij

klimaatnetwerk logo hergebruik

 

Kringlopen

 klimaatnetwerk logo desinvesteren

 

Divest/invest

 

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px