7 sprong liggend 255px

Campagne Ecokerk

Met de campagne voor de scheppingsperiode van 2024, legt Ecokerk opnieuw de focus op 'alles wat ademt en leeft', de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.

Meer...

 

spot Ik7mee liggend

De 7-sprong van...

Lees de inspirerende verhalen van mensen en groepen die hun eigen 7-sprong naar integrale ecologie al deelden.

Meer...

 

laudatosiboom ad

Naar klimaatneutraal kerkelijk vastgoed

In samenwerking met de bisschoppen, startte NRV-Ecokerk een sensibiliserend en ondersteunend project voor het duurzaam maken van kerkelijk vastgoedpatrimonium.

Meer...

#ik7mee

Piet Van Pelt is niet alleen beeldend kunstenaar, hij is ook al vele jaren lid van de werkgroep Ecokerk van bisdom Antwerpen. Piet studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie. De vragen naar de...

Woningproject St.-Petrus en St.-Martinus Assenede en Heilig Kruis Boekhoute

Onze twee kerkfabrieken maken deel uit van het Centraal Kerkbestuur Assenede. Ze beschikten onafhankelijk van elkaar over een waardevol patrimonium, bestaande uit woningen en gronden die verkaveld konden worden.


De bestaande woningen dienden te worden gerenoveerd om verder te beantwoorden aan de noden van vandaag. Maar ook na renovatie zouden deze woningen nog niet voldoen aan de toekomstige normen voor ecologisch verantwoord bouwen.
Om die reden beslisten de kerkfabrieken om samen te werken in een nieuwbouwproject dat ecologisch toekomstgericht zou zijn.

Ecologische nieuwbouw

Om het vereiste kapitaal te verwerven, werden de oude woningen verkocht, evenals bouwpercelen.
In 2010 werd een werkgroep opgericht, bestaande uit leden van beide kerkfabrieken. Deze werkgroep werkte het project uit en legde het ter goedkeuring voor aan de beide kerkraden.

Het project omschreef:

 • Het zouden een ecologisch verantwoorde toekomstgerichte nieuwbouw worden
 • Het E-peil in deze periode voorzag een waarde van E-70. De nieuwbouw zou beantwoorden aan de toekomstige waarde van E-50.
 • Het project diende compact te zijn gezien het vooropgestelde e-peil, de impact hiervan was:
  • De garage niet in het hoofdgebouw – carport als optie
  • Koppelwoningen
  • Verantwoord verluchten
  • Uitrusten met zonnepanelen
  • Dubbel watercircuit met regenwater en leidingwater
 • Door het verhogen van het budget van de technische uitrusting werden de bewoonbare oppervlaktes beperkt tot 135 m² per woning.
 • De technische uitrusting diende eenvoudig te zijn om de toekomstige huurders in staat te stellen deze te eenvoudig te bedienen.
 • De woningen bestaan uit: living + open keuken, berging, inkom + toilet, 3 slaapkamers, badkamer en apart toilet boven, geïsoleerde zolderruimte.

Op deze wijze wilden de kerkfabrieken bijdragen aan het ecologisch en verantwoord bouwen en dit met de huidige haalbare technieken en budgettaire middelen.

sociale en ethische meerwaarde

Deze meer-investering betekent een meerwaarde voor zowel de eigenaars en huurders als voor de gehele gemeenschap. Het project is voor de kerkfabrieken een ethische belegging in een economisch en sociaal rendabel project.
De woningen worden verhuurd en zijn binnen de huurmarkt conform aan de huurprijs van vergelijkbare woningen.
De kerkfabrieken streven geen excessieve meerwaarde na maar een verantwoorde ethisch correcte huurprijs. Dit doen ze vanuit het wetenschap dat zij afhankelijk zijn van de dotaties van het gemeentebestuur die de tekorten van de kerkfabrieken op de uitgaven wettelijk dient bij te passen. Door haar inkomsten ethisch te optimaliseren draagt de kerkfabriek ook op deze manier bij aan het verantwoord beheer van gemeenschapsgelden.

23 augustus 2016

Piet Van Rompu,
secretaris van de kerkfabrieken St.-Petrus & St.-Martinus en H. Kruis Boekhoute.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px