Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika.
 
 
 
 
 
 
 
 

Missie

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er mensen in armoede.
Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor ons de oplossing.

 

 

Visie

De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische groei. Die groei heeft haar grenzen bereikt. Broederlijk Delen kiest voor een alternatief: 'genoeg is goed' in plaats van 'nooit genoeg'.
Dat doen we niet alleen. We willen een brede solidariteitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Samen bouwen we aan onze droom van een wereld zonder ongelijkheid. We vertrekken daarbij vanuit een langetermijnvisie. We zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om duurzame resultaten te behalen.

 

Thema's

Om resultaten te boeken, moeten we gericht werken. Daarom kiest Broederlijk Delen voor het platteland. Ongelijkheid pakken we aan via drie thema's:

 

 • Recht op voedsel
  1 op 8 mensen heeft honger, ook op het platteland. Samen met lokale organisaties werken we aan oplossingen om de huidige voedselcrisis aan te pakken. Met respect voor mens en milieu.
 • Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen
  De honger naar grondstoffen van de wereldeconomie groeit. Om die honger te stillen, willen bedrijven steeds meer grondstoffen ontginnen. Ook heel wat land en water komt zo in handen van deze bedrijven.

  Boeren kunnen niet aan landbouw doen zonder land en water. Maar de toegang wordt hen vaak bemoeilijkt of zelfs met geweld ontnomen.

  Broederlijk Delen eist dat land, water en grondstoffen duurzaam beheerd worden. Met inspraak van de lokale bevolking.
 • Inspraak en vrede
  In vele landen zien mensen hun rechten geschonden. Bijvoorbeeld door gewapende conflicten, repressieve regimes en wanpraktijken van bedrijven.
  Broederlijk Delen stimuleert mensen en organisaties om hun stem te laten horen. Om op te komen voor hun rechten en deel te nemen aan overleg. Zo dragen ze zelf bij aan goed bestuur.
 
BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px