Op 5 februari lanceerde 'Sign for my future' haar campagne voor een beter klimaatbeleid. De coalitie omvat burgers, wetenschappers en directeurs van middenveldorganisaties en bedrijven.

Ook Ecokerk steunt de campagne.
We geloven dat de drie eisen van Sign for my Future een belangrijke stap zijn in het realiseren van een daadkrachtig klimaatbeleid:

  • Een klimaatwet die de doelstelling om voor 2050 CO2-neutraal te zijn in België samen met tussentijdse doelstellingen er naartoe vastlegt. 
  • Een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat duidelijkheid schept over de investeringen die nodig zijn om burgers en bedrijven te helpen en stimuleren om de transitie naar een CO2-vrije samenleving te maken.
  • Een onafhankelijke, neutrale klimaatraad van experten uit alle beleidsdomeinen moet het gevoerde beleid toetsen.

signformyfuture logo vierkantKlik hier om de petitie te ondertekenen 

Lees hier ook de veelgestelde vragen over de campagne

 

Waarom we Sign for my Future steunen

Samen met de negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties verenigd in het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, pleit Ecokerk al jaren voor een ambitieus klimaatbeleid, in de context van wereldwijde klimaatrechtvaardigheid en internationale solidariteit. Een daadkrachtig Belgisch klimaatbeleid hoort daar bij, en dat is waar Sign for my Future om draait.

Een belangrijke stap, maar niet de enige 

Ons land kan zich echter niet beperken tot een goed Belgisch klimaatbeleid. Samen met de andere rijke landen heeft het een historische verantwoordelijkheid voor de gevolgen die de klimaatverandering nu al heeft.

In onze klimaatoproep naar de politici, in de aanloop naar de VN-top in Polen, wezen we er op dat het werk in Noord en Zuid de voorbije decennia als gevolg van de klimaatcrisis grondig is veranderd: "Wat zij én wij meemaken, zijn geen randfenomenen maar symptomen van een systeemcrisis die onze aarde en haar bewoners treft." De aanbevelingen die we in die klimaatoproep formuleerden, blijven onverminderd geldig: we willen een klimaatbeleid dat respect heeft voor mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling, en dat de 1,5°C-limiet als leidraad neemt.

Code rood voor onze politici

Sinds het verschijnen van het laatste IPCC-rapport, weten we dat we de temperatuurlimiet van 1,5°C nog kunnen halen, maar dat er dan “snel verregaande en ongeziene maatregelen” nodig zijn. Concreet betekent dit dat de totale uitstoot van de wereld in 2030 -over 12 jaar dus- gehalveerd moet zijn, en dat de netto uitstoot in 2050 moet herleid zijn tot nul.

Voor onze politici moet dit een ‘code rood’ zijn. Ze moeten alles inzetten op het dichten van de emissiekloof, in eigen land met een samenhangend klimaat- en energieplan, en samen met de EU en de wereld met een versnelde omschakeling naar een koolstofarme economie.

Ook de bedrijfswereld

Onze oproep om de urgentie van nationale en wereldwijde klimaatactie te verbinden met rechtvaardigheid, mensenrechten en duurzame ontwikkeling, richten we niet alleen tot de verantwoordelijke politici, maar evenzeer tot de bedrijfswereld.

We zijn blij te zien dat heel wat CEO's van grote bedrijven de eisen van Sign for my Future steunen. We roepen hen op hun persoonlijk engagement ook vertalen in de activiteiten van hun onderneming en de bedrijven waarmee ze samenwerken, zowel hier als elders in de wereld. Zo kan een halt toegeroepen worden aan economische modellen en exploitatiepatronen die mensenrechten schenden, sociale verhoudingen scheeftrekken, ecologische schade veroorzaken en klimaatverandering versnellen.
Samen met onze nationale en internationale netwerken zullen we ook rond deze strijdpunten actie blijven voeren.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px