Kantel vzw is een Welzijnsschakel in St-Kruis-Brugge. We startten onze werking in 2018. Net als de 150 andere Welzijnsschakels, zijn we een vereniging waar mensen met en zonder armoede-ervaring elkaar ontmoeten, ondersteund door ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting.

 

Ik7mee staand 300px

Kantelmomenten tot stand brengen

Onze naam 'Kantel' verwijst naar onze overtuiging dat kansarmoede onrechtvaardig is, omdat het mensen beperkt in de uitoefening van hun grondrechten om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Met onze werking brengen we 'kantel'momenten tot stand: de juiste tijd, de juiste plaats, de juiste mensen, kortom de nuttige omstandigheden om greep te krijgen op de situatie met beperkingen met het oog op de verbetering er van. We zetten daarbij sterk in op integratie in de buurt en samenwerking met andere verenigingen.

 

kantelkantine4

De Kantelkantine: ecologisch koken en hartverwarmend tafelen

Zo bouwden we in samenwerking met studenten van Howest de 'Kantelkantine' uit, waar ecologisch koken en elkaar ontmoeten centraal staan. Elke woensdagnamiddag koken we samen, met oog voor een gezond en evenwichtig menu, en hebben we een gezellig samenzijn met de zelf klaargemaakte hapjes.

 

De Kantelklas: elk kind telt!

In maart 2020 openden we de 'Kantelklas', waar kinderen van de lagere school terecht kunnen voor schoolwerk- en studiebegeleiding.

kantelklas

De eerste coronagolf zorgde dat we de prille werking moesten onderbreken, maar vanaf september organiseerden we een doorstart van dit initiatief.

 

De Kantelstek: warm onthaal

Momenteel starten we een project om het ontmoetingscentrum 't Couvent, een voormalig klooster in Male-St-Kruis, tussen 2021 en 2024 om te vormen tot de 'Kantelstek', een inloophuis waar extra aandacht is voor mensen in kwetsbare posities, en waar we hefbomen creëren voor meer en betere sociale bescherming.

Iedereen kan er terecht: om andere mensen te ontmoeten, om op een laagdrempelige manier te leren, om door sociaal werkers naar de juiste diensten verwezen te worden en om samen na te denken over oplossingen voor knelpunten inzake sociale bescherming.

Dit project wordt uitgewerkt rond 4 kernwoorden: samenwerken, participatie, toegankelijkheid en autonomie. Het is een samenwerking tussen verschillende verenigingen en organisaties die dezelfde visie delen rond sociale bescherming en versterking.

In de Kantelstek wordt samen met de St. Vincentiusvereniging ook een voedselbank ondergebracht.

 

kantelstek

Kantelwonen: cohousing met sociale inclusie

De gebouwen achter 't Couvent, de voormalige wooneenheden van de congregatie, willen we tussen 2024 en 2028 ecologisch verbouwen voor een co-housingproject. Hier beogen we een sociale mix: jong en oud, arm en bemiddeld, mensen met en zonder beperkingen, alleenstaanden en gezinnen met kinderen, mensen met autochtone en andere roots...
Ze wonen apart, maar werken samen aan sociale inclusie, zodat alle leden zich evenwaardig aanvaard weten en bezorgd zijn voor elkaar. Samen beheren ze ook solidair de gemeenschappelijke voorzieningen: een moestuin, een ontmoetingsruimte, een atelier, een bergplaats met nutsvoorzieningen, enz...

 

BEN-renovatie voor het ontmoetingscentrum

Tussen 2028 en 2030 willen we ook het ontmoetingscentrum renoveren en zorgen dat het een Bijna EnergieNeutraal gebouw wordt.

 

kantel logo

5 werkgroepen

Om onze nieuwe projecten in goede banen te leiden, zijn vijf werkgroepen actief: de werkgroepen ‘financiering’, ‘communicatie’, ‘technische opvolging’, ‘spiritualiteit’ en ‘samen leven & zorg’. Samen zorgen ze dat we deze mooie langetermijnuitdaging inhoudelijk, sociaal, organisatorisch en financieel kunnen realiseren.

 

Decennium van actie en transitie

Het is eerder toevallig dat de timing van onze nieuwe projecten spoort met het 'decennium van actie en transitie' en het Laudato Si' Actieplatform dat paus Franciscus startte op de vijfde verjaardag van de encycliek. Maar we herkennen ons moeiteloos in de 7 Laudato Si'-doelen, en zien onze werking als een bijdrage aan de 7-sprong naar integrale ecologie.

 

Guy Rogissart
voorzitter Welzijnsschakel Kantel

 

Download de powerpoint met een presentatie van de werking en de toekomstplannen

 

kantelstek2


Ecokerk logo 144px

 duurzaamvastgoed2

 

Naar de wegwijzer duurzaam vastgoed voor:

HetVlaamsGewest
 
HetBrusselsGewest

Enquête voor eigenaars van kerkelijk vastgoed

HetVlaamsGewest
BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px