Samen met de Global Catholic Climate Movement (GCCM) maakten tijdens de Scheppingsperiode opnieuw 19 bisdommen, organisaties en banken hun beslissing bekend hun investeringen in fossiele energie terug te trekken en hun geld te herinvesteren in projecten van duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energie.

 

Onder hen ook de Ierse bisschoppenconferentie, die daarmee het voorbeeld van hun Belgische collega's volgen.

De nieuwe lijst bevat ook drie organisaties in België: de Zusters van Liefde, de Zusters Clarissen van Oostende en het in Brussel gevestigde Africa Europe Faith and Justice Network.

 

Global catholic climate movement logoNoord en Zuid: partners in dezelfde beweging

Bij de 19 nieuwe aankondigingen vinden we niet alleen organisaties en bisdommen uit Europa en Noord-Amerika, maar ook belangrijke organisaties het Zuiden, waar de klimaatverandering hoe langer hoe heviger toeslaat en letterlijk levensbedreigend is voor miljoenen mensen.

Zo verwijst Caritas India in de motivatie voor de beslissing uitdrukkelijk naar de vernietigende overstromingen in de zuidelijke deelstaat Kerala. Voorzitter Mgr Mgr Lumen Monteiro: "Klimaatverandering heeft een negatieve impact gehad op het leven en het levensonderhoud van Indiase gemeenschappen, vooral de armen en gemarginaliseerden. Het aantal extreme klimaatfenomenen is de voorbije tien jaar gestegen, en de laatste in Kerala heeft meer dan 400 mensen het leven gekost, en meer dan een miljoen mensen verdreven. Het zal hen veel tijd kosten om deze tragedie te verwerken."

De verwijzing naar de voornaamste slachtoffers van klimaatverandering klinkt ook bij Chika Onyejiuwa, directeur van het Africa Europe Faith and Justice Network: "AEFJN onderkent het enorme impact van klimaatverandering op de armsten. Ons engagement tegenover hen, motiveeert ons om volledig af te stappen van investeringen in fossiele brandstoffen en om anderen aan te moedigen om te desinvesteren." 

Zuster Trees van de Clarissen van Oostende verwoordt het kernachtig: "We gaan in op de oproep van Ecokerk en Oikokrediet om niet te investeren in wat onze aarde en de mensen erop schade toebrengt."

Zuster Lucy Jacob, algemeen overste van de Zusters van Liefde roept de politieke leiders op om aan de volgende generaties -waaronder hun eigen kinderen- te denken en "om al het mogelijke te doen om onze Moeder Aarde te beschermen, om zo een veilige en gezonde leefomgeving voor hen te verzekeren, en een gelukkiger wereld voor iedereen.
Ze verbindt de beslissing om de desinvesteren ook nadrukkelijk met het leven van de gemeenschap: "Als religieuze congregatie geloven we dat we een opdracht hebben om zorg te dragen voor Gods schepping, onze Moeder Aarde, en haar te beschermen. Desinvesteren uit bedrijven actief in fossiele brandstoffen, is een kleine stap in die richting. We doen dat met de hoop dat het terugtrekken van fondsen deze bedrijven onder druk zal zetten om te zoeken naar gezondere manieren van energieproductie."

 

Al 122 katholieke organisaties desinvesteren

De 19 nieuwe namen voegen zich bij de vele katholieke organisaties, bisdommen en financiële instellingen wereldwijd die dit al eerder deden, geïnspireerd door de encycliek Laudato Si'. Ze brengen het voorlopig totaal op 122.
In ons eigen land beslisten intussen om 17 organisaties, waaronder de Belgische bisschoppenconferentie- om hun financiële reserves weg te halen uit fossiele energie en ze te herinvesteren in een klimaatvriendelijke en duurzame toekomst.

Ga naar het persbericht van de Global Catholic Climate Movement en naar de volledige lijst.