De verkiezingen komen er aan. Op zondag 12 mei komen we op straat om te eisen dat klimaat- en sociale rechtvaardigheid dé prioriteiten van de volgende regeringen worden.

Artikel 23 van de Belgische grondwet zegt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven en dit omvat het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu maar ook het recht op zorg, op werk, op huisvesting, op maatschappelijke ontplooiing en ga zo maar door : daarom vragen we luid en duidelijk: right(s) now!

 

 

Praktisch

Wat? Mars voor klimaat en sociale rechtvaardigheid voor iedereen.
Wanneer? Op zondag 12 mei 2019 om 13u. De mars zal lopen van Brussel-Noord naar het Jubelpark: 13u30 - 15u30.
Met de andere ngo's lopen we samen om 1 blok te vormen. In Brussel spreken we hiervoor af aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs, Koning Albert II Laan 15, vanaf 12u30.

Voor meer info, neem een kijkje op de officiële website, het Facebook evenement, of het verkiezingsmemorandum van de Klimaatcoalitie.

 

Waarom Right(s) Now?

We staan vandaag voor een keerpunt. De volgende vijf jaar zijn cruciaal om de opwarming te beperken tot 1,5°C. De volgende regeringen zullen op een nauwe en gecoördineerde manier moeten werken aan structurele en sociaal rechtvaardige oplossingen om op korte termijn te komen tot een sterke daling van de uitstoot van broeikasgassen en om op langere termijn (ruim voor 2050) volledig koolstofvrij te worden.

De Belgische bevolking heeft die boodschap begrepen: sinds de start van de klimaattop in Katowice (COP24) en bij het begin van 2019 verbreken klimaatmobilisaties alle records. Ongeacht de gekozen manier van actievoeren is iedereen het er unaniem over eens dat onze toekomst en die van de komende generaties ernstig gevaar loopt als het klimaat niet voldoende wordt beschermd. De gevolgen van de klimaatverandering laten zich bovendien nu al hard voelen en treffen vooral de armste mensen in de armste landen. Die vaststellingen gaan hand in hand met die van het sociaal protest; deze twee vormen van strijd moeten absoluut de twee kanten van één medaille zijn.

De voorgestelde antwoorden van de politiek zijn op dit moment absoluut onvoldoende. Ze ontbreken niet alleen aan ambitie, maar ze proberen ook om het ecologische en het sociale tegen elkaar op te zetten door de lasten door te schuiven naar de zwakste schakels in onze samenleving en de solidariteitsmechanismen af te bouwen. Nochtans is alles met elkaar verbonden en geloven we dat er duidelijke oplossingen bestaan: geen klimaatbeleid zonder sociale rechtvaardigheid, geen strijd tegen ongelijkheid zonder oog voor de planeet.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px