Inheemse volkeren aan het woord

 

"Het verdwijnen van een cultuur kan even erg of zelfs erger zijn dan het uitsterven van een dier- of plantensoort."

 

mijnbouw

Uit de encycliek Laudato Si'

Vele vormen van intensieve uitbuiting en beschadiging van het milieu kunnen niet alleen lokale bronnen van bestaan uitputten, maar ook de sociale vaardigheden aantasten die gedurende lange tijd zorgden voor een levenswijze en culturele identiteit die zin gaf aan het bestaan en aan de samenleving. Het verdwijnen van een cultuur kan even erg of zelfs erger zijn dan het uitsterven van een dier- of plantensoort. Een heersende levensstijl opleggen samen met een bepaald productiemodel kan even schadelijk zijn als de veranderingen in de ecosystemen.

In die zin is het absoluut noodzakelijk speciale aandacht te hebben voor de inheemse gemeenschappen met hun culturele tradities. Ze zijn niet gewoon een minderheid tussen andere, maar moeten de belangrijkste gesprekspartner zijn, vooral wanneer zich grote projecten ontwikkelen die hun territoria treffen. Voor hen is de aarde geen economisch goed, wel een gave van God en van de voorouders die erin rusten, een heilige plaats waarmee ze interactief moeten omgaan om hun identiteit en waarden te behouden.

Als ze op hun territoria blijven, zijn juist zij degenen die er het beste voor zorgen. Op vele plaatsen in de wereld echter staan ze onder druk om hun gronden op te geven en ze vrij te geven voor ontginnings- en landbouwprojecten die geen aandacht hebben voor de beschadiging van de natuur en cultuur. (Laudato Si' 145 en 146)

 

Lied van de mijn

Het ‘lied van de mijn’ werd aan Broederlijk Delen bezorgd door Eric Gruloos, pastoor in San Miguel Ixtahuacàn in Guatemala. Klik hieronder om te luisteren naar een opname van het lied tijdens de liturgie in zijn parochie.

Was jij het misschien die mijnwerkers stuurde?
Zij verkrachten de buik van Moeder Aarde,
Nemen het goud mee, vernietigen de heuvels.
1 gram bloed is meer waard dan 1000 kilo goud.

Wat gebeurt er toch met mijn volk, mijn dorp ?
En jij, mijn God, waar verberg jij je ?
De angst verlamt ons.
Mijn volk is verkocht en beseft het niet.

Het water geraakt uitgeput en heeft de kleur van de hel.
De lucht die opstijgt is bezoedeld
Wij zoeken naar wonderen… op het laatste moment,
Op zoek naar genezing voor onze zieken en de dodelijke schade.

Een arm volk is gemakkelijk om te kopen.
De geschenken dekken de twijfels en verdachtmakingen toe.
Het geld wordt vermorst in de cafés,
De gezinnen blijven in ‘t duister achter, mijn volk is verdeeld.

Jij schiep een tuin, en geen woestijn.
Wij willen vooruitgang met eerbied voor de natuur.
De honger naar goud eet alsmaar meer en meer aarde.
En jij, mijn God, je vraagt je af:
Wat is mijn volk aan het doen?

 

 
Lied van de mijn
Spaanse tekst van het lied

¿Acaso eres Tú, que a los mineros enviaste?
Violentan el  vientre de la Madre Tierra,
Llevan el oro, destruyendo los cerros.
Un gramo de sangre vale más de mil kilos de oro.

¿Qué pasa con mi pueblo?
Y tú, mi Dios, ¿dónde te escondes?
El miedo nos paraliza.
Mi pueblo está vendido y no se da cuenta.

El agua se agota, tiene color de infierno.
Se levanta el aire ya contaminado
Buscamos milagros… a última hora,
Buscando sanar a los enfermos y daños mortales.

Un pueblo pobre es fácil comprarlo
Regalos apagan sospechas y dudas
Los sueldos se llevan las cantinas del pueblo,
Hogares oscuros quedan y dividida mi gente.

Creaste un jardín… y no un desierto.
Queremos progreso con respeto al ambiente.
El hambre de oro come más y más tierra.
Y, Tú mi Dios, te preguntas:
¿Qué está haciendo mi pueblo?

 

Speciale synode Amazone: 'Nieuwe wegen voor de Kerk en een integrale ecologie'


Op 6 oktober 2019 begint in Rome de belangrijke synode over de Amazone. We kijken er naar uit, want de uitkomst van synode zal ook van belang zijn voor de hele wereldkerk en de toekomst van de aarde. Lees meer op de synodewebsite, en lees en download het werkdocument


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px