Een jubeljaar voor de Aarde

 

"Schenk ons de moed om voor onze planeet een Sabbat te vieren."

 

gevallen boom 

 

Schepper van het Leven,

Op uw woord, bracht de Aarde zaaddragende planten voort en alle soorten vruchtbomen.
De rivieren, bergen, mineralen, zeeën en wouden hielden alle leven in stand.

Alle ogen waren op U gericht om te voorzien in de noden van elk levend wezen.
En doorheen de tijden heeft de Aarde het leven gedragen.
Met haar cycli van dagen en seizoenen, vernieuwing en groei, opent U uw hand
en geeft U ons, schepsels, op tijd ons voedsel.

In uw Wijsheid schonk U een Sabbat,
een gezegende tijd om te rusten, dankbaar voor alles wat U ons gaf,
een tijd om onszelf te bevrijden van overdadige consumptie,
een tijd om het land en alle schepsels te laten uitrusten van de last van het productief zijn.

Maar op deze dagen dwingt onze manier van leven de planeet voorbij haar grenzen.
Onze vraag naar groei, en onze nooit eindigende spiraal van productie en consumptie putten onze wereld uit.
De wouden verloren hun bodemvruchtbaarheid, de bovenlaag erodeert,
de oogsten mislukken, de woestijn rukt op, de oceanen verzuren, de stormen worden intenser.
We hebben het land niet toegelaten om haar Sabbat te vieren
en de Aarde vecht voor haar herstel en hernieuwing.

Tijdens deze Scheppingsperiode vragen we U:
schenk ons de moed om voor onze planeet een Sabbat te vieren.
Sterk ons geloof. Doe ons vertrouwen op uw voorzienigheid.
Inspireer ons met de creativiteit die nodig is om te delen wat we gekregen hebben.
Leer ons om tevreden te zijn met genoeg.

We roepen een Jubeljaar voor de Aarde uit.
Zend dan uw Heilige Geest om het aanzien van de schepping te vernieuwen.

In de naam van de Ene die kwam om aan heel de schepping goed nieuws te verkondigen, Jezus Christus.
Amen

  


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px