Gezamenlijke actie Justice and Peace Europe

Jaarlijks op Aswoensdag lanceren de Europese Commissies Rechtvaardigheid & Vrede een gezamenlijke actie. Justice and Peace Europe is het netwerk van de Commissies Rechtvaardigheid en Vrede uit een dertigtal landen die informatie uitwisselen, ervaringen delen en elkaar ontmoeten op een jaarlijks congres. Met de gezamenlijke actie 

onderstrepen de Europese Commissies hun visie op een actuele problematiek en roepen op om werk te maken van een meer rechtvaardige, duurzamere en vredevollere wereld.

 

Strategie voor Europa


In 2022 ligt de focus op het bevorderen van een cultuur van vrede binnen Europa. Niet enkel de concrete oorlog tussen Oekraïne en Rusland, ten oosten van Europa noopt daartoe, ook de covid-pandemie, de migratiecrisis en de klimaatcrisis. Deze crisissen desoriënteren en roepen angst op. Een cultuur van vrede is voor Justice and Peace Europe het enige juiste antwoord.

 

Een cultuur van vrede is intrinsiek verbonden met een cultuur van ontmoeting en dialoog. Elk van ons is geroepen om een “peace-maker” te zijn. De Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede willen iedereen bemoedigen en roepen tegelijk de overheden op om bestaande initiatieven rond vredeswerking te steunen en nieuwe mogelijkheden tot vredesopbouw in de samenleving te bevorderen. logo J P Eur 600

 

image002

Justitia et Pax Europa

J&P Europa is de conferentie van een dertigtal Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede.

Het permanent secretariaat van J&P Europa is gevestigd in Brussel, in het gebouw van de COMECE, de conferentie van Europese bisschoppen.

Het NRV is samen met de Commission Justice et Paix Wallonie vertegenwoordigd in dit Europese netwerk.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px