7 sprong liggend 255px

Campagne Ecokerk

Met de campagne voor de scheppingsperiode van 2024, legt Ecokerk opnieuw de focus op 'alles wat ademt en leeft', de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.

Meer...

 

spot Ik7mee liggend

De 7-sprong van...

Lees de inspirerende verhalen van mensen en groepen die hun eigen 7-sprong naar integrale ecologie al deelden.

Meer...

 

laudatosiboom ad

Naar klimaatneutraal kerkelijk vastgoed

In samenwerking met de bisschoppen, startte NRV-Ecokerk een sensibiliserend en ondersteunend project voor het duurzaam maken van kerkelijk vastgoedpatrimonium.

Meer...

#ik7mee

Piet Van Pelt is niet alleen beeldend kunstenaar, hij is ook al vele jaren lid van de werkgroep Ecokerk van bisdom Antwerpen. Piet studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie. De vragen naar de...

Komaan Europa: maak nu eens werk van een positief plan ‘klimaat & migratie’!

Ik lees het persbericht van de Europese Commissie die vandaag 13/5 haar nieuwe migratieagenda publiceert. Ik ben diep teleurgesteld. Ik lees veel in de tekst over extra grensbewaking, wat meer ruimte voor opvang van migranten en vluchtelingen, maar heel weinig aanpak van de oorzaken van migratie. Klimaatverandering en milieurampen zijn twee van die oorzaken.

Ze worden wel genoemd en erkend in de tekst van de Europese Commissie (http://tinyurl.com/kzpfvu3 pagina 7) , maar de uitwerking blijft uit. Eén lichtpunt: er is meer aandacht voor legale arbeidsmigratie, ook voor anderen dan hoogopgeleiden.


Adaptatiestrategie en klimaatmigratie

Wie de realiteit van de klimaatmigratie bestudeerde, weet echter dat veel mogelijk is om op die oorzaken in te grijpen met een adaptatiestrategie. Die kan vele kanten op. Er kan ter plaatse nagegaan worden hoe de klimaatverandering opgevangen kan worden door alternatieve methodes in de landbouw, de irrigatie, de aanplanting, de inzet op het behoud van de biodiversiteit,… . Er kan nagegaan worden hoe nieuwe investeringen (bijv. in de mijnbouw) beter gereguleerd dienen te worden, opdat de woon- , werk- en leefomgeving van de bevolking niet verder aangetast wordt. Maar de adaptatiestrategie kan ook bestaan uit een (tijdelijke) migratie van bewoners naar andere gebieden, landen of continenten. Arbeidsmigratie van kort-, midden- en langopgeleiden zorgt voor extra transfers van kennis, vaardigheden en kapitaal. Migratie is een positieve investering, ook om oorzaken van migratie aan te pakken.

Belgische NGO’s doen inzetten op adaptatiestrategieën

Er zijn in België en Europa veel migrantengemeenschappen die op een zeer actieve manier (bijv. als 4de pijlerwerking) het leven op het thuisfront dienen, ook ‘op den buiten’. Nader onderzoek zou ons duidelijk maken dat hun inzet zeer leerrijk is, ook voor Noord-Zuidwerkingen en hun partners in verschillende continenten. Als we die krachten kunnen bundelen, en dus mensen met een migratiegeschiedenis meer tot het doelpubliek kunnen maken van de Noord-Zuidsector, dan is er hoop voor de aanpak van de oorzaken van (klimaat)migratie. Een verstandige overheid heeft daar budget voor. Niet om ‘de migratie in te perken’, maar om het verhaal achter de migratiebewegingen ernstig te nemen en er een antwoord op te geven. Dat verhaal miskennen is dweilen met de kraan open, tot er geen water meer uit de leiding komt.

ORBIT vzw voor een samenhangend migratiebeleid

ORBIT vzw publiceerde op 7 mei 50 voorstellen voor een samenhangend migratiebeleid . Een breed plan van aanpak dat verder gaat enkel de vreemdelingenwet die bepaalt wie mag blijven en wie moet vertrekken. Migratiebeleid is zoveel veelzijdiger en interessanter. Het is een hefboom voor meer ‘goed leven’ hier en wereldwijd. De 50 voorstellen zijn alleszins de moeite voor een lokaal, klassikaal of verenigingsdebat. Doen: want debatteren verandert het klimaat(migratie)beleid.

Didier Vanderslycke

 

Meer lezen over klimaatmigratie en adaptatiestrategie
http://www.argusactueel.be/opinie/klimaatvluchtelingen-de-mythe-doorprikt
http://www.aswjournal.nl/conflictstudies/visies-op-de-klimaatmigrant-welk-beleid-hanteert-de-eu-t-o-v-mensen-die-vluchten-voor-klimaatproblemen/

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px