7 sprong liggend 255px

Campagne Ecokerk

Met de campagne voor de scheppingsperiode van 2024, legt Ecokerk opnieuw de focus op 'alles wat ademt en leeft', de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.

Meer...

 

spot Ik7mee liggend

De 7-sprong van...

Lees de inspirerende verhalen van mensen en groepen die hun eigen 7-sprong naar integrale ecologie al deelden.

Meer...

 

laudatosiboom ad

Naar klimaatneutraal kerkelijk vastgoed

In samenwerking met de bisschoppen, startte NRV-Ecokerk een sensibiliserend en ondersteunend project voor het duurzaam maken van kerkelijk vastgoedpatrimonium.

Meer...

#ik7mee

Piet Van Pelt is niet alleen beeldend kunstenaar, hij is ook al vele jaren lid van de werkgroep Ecokerk van bisdom Antwerpen. Piet studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie. De vragen naar de...

Het beginpunt van handelen bij mezelf leggen.

Ecokerk… eerlijk gezegd had ik er nooit van gehoord. Meteen werd ik blij van de gedachte: goed dat ook de kerk zich schaart achter het duurzaamheidsverhaal. Anderzijds is het niet verwonderlijk als ik terug ga naar de essentie van Christen zijn, wat voor mij persoonlijk betekent geïnspireerd zijn door de verhalen uit de bijbel. In de bijbel vinden we die duurzaamheidsgedachte avant la lettre terug. Het klimaatvraagstuk past voor mij in een duurzaamheidsverhaal. 

Ik geloof dat als we ons allemaal samen verenigen om beweging te krijgen in het klimaat- en het duurzaamheidsverhaal; dat het werkt. Meer nog dat het noodzakelijk is! Op een wijze die niet stigmatiserend is. Ik word moe(deloos-) van polariserende debatten, waar er met de vinger gewezen wordt naar een bepaald land. Bijvoorbeeld: China moet het klimaatprobleem oplossen. Of bepaalde groepen, zoals de buitenlanders of de boeren moeten het doen…. Die werkwijze motiveert niet en daar is onze samenleving niet mee gebaat. 

Ik stel vast dat landbouwers de laatste decennia heel veel inspanningen hebben gedaan op vlak van milieu. Duurzaamheid moet voor mij steunen op 3 pijlers: ecologische- sociologische én economische duurzaamheid! Vooral vrouwen werkzaam in de landbouw zoeken hoe ze minder afhankelijk kunnen worden van de sterk schommelende wereldmarkt: door korte keten, door hoogwaardige kwaliteit te produceren en door productinnovatie. Of door beheersovereenkomsten te sluiten om hun steentje bij te dragen aan het natuurbeheer.

Met “het klimaat verandert ook mij“ wil ik telkens weer het beginpunt van handelen bij mezelf leggen.

De alom gekende uitdrukking 'de wereld veranderen begint bij jezelf' heeft voor mij nog niets van haar kracht verloren. Wat kan IK doen vanop mijn plek om mee te werken aan een verduurzaming van de samenleving? Dat is de vraag die ik elke dag opnieuw stel en waar ik aan werk. Ik wil bewogen in het leven staan. Dit impliceert dat ik geen vrede neem met de ‘stommelingse voortgang der dingen’.... hoe het altijd geweest is en het wel zal blijven. Meer dan ooit is er moed nodig. Ik ben mee verantwoordelijkheid voor het welzijn van de generatie die na mij komt. Ook zij hebben recht op een kwaliteitsvolle toekomst waarbij het zich kunnen bewegen in een gezonde leefomgeving een basisrecht is.

Op mijn werk hebben we volop de kaart getrokken van transitie. KVLV, Vrouwen met vaart wil vaart zetten achter een verduurzaming van de samenleving. KVLV is niet te reduceren tot een aanbieder van leuke activiteiten maar werkt duidelijk vanuit een missie die er maatschappelijk toe doet. Het is onze vernieuwde grondstroom, gestoeld op het DNA van onze beweging. We werken bewust aan een verantwoordelijke levensstijl en verkleinen onze afvalberg. We delen, ruilen en hergebruiken, sharen in al zijn facetten. We zetten ons heel concreet in voor samen delen. 

Mensen mobiliseren is eigen aan het verenigingsleven. Met ons groot netwerk van 930 plaatselijke KVLV groepen wil KVLV vorm geven aan een ‘sharing economy’ op het platteland. Op die manier willen we onze bijdrage leveren voor een meer verantwoordelijke levensstijl, meer respect voor elkaar en voor de planeet en meer sociale binding.

Ik zie ontzettend veel gebeuren, vooral als ik plaatselijke KVLV groepen aan het werk zie. We merken in KVLV, dat onze duurzame thema’s aanslaan. Hoe mensen heel enthousiast reageren op een kookboek als No Waste Cooking en daar ook effectief mee aan de slag gaan, hoe lokale KVLV-groepen vorige maand massaal ShareFairs, deel-, geef- en ruilevenementen opzetten. Dit gebeurt met kleine stapjes, maar er is veel bereidheid om die kleine stapjes te zetten. En dat moeten we blijvend voor ogen houden.

Duurzaamheid leeft. Er beweegt iets. Vroegere evidenties zoals plastic zakjes in winkels, autobezit en zelfs ons eetpatroon worden doorbroken. Ik en velen met mij gaan bewust om met voedsel. We kopen bij de boerin voedsel van het seizoen en vermijden voedselverspilling. Energietips zet ik om in de praktijk en binnenkort ga ik ook zelf aan de slag om duurzame huishoudproducten te maken.
Ik ben er van overtuigd dat we als middenveld een belangrijke taak hebben in het duurzaamheidsvraagstuk. Als je laat zien hoe leuk het kan zijn om acties te ondernemen in het streven naar een duurzamere wereld, krijg je veel mensen mee.
Ook al kan ik zelf maar een klein beetje bijdragen en veranderen: dat vind ik ok! Allemaal samen stap voor stap in een duurzame richting bewegen… Een nog lange weg maar een zekere weg. Als we met zijn allen zo denken zetten we iets in beweging. En dit voelt goed !


Nik Van Gool
Nationaal voorzitster KVLV, Vrouwen met vaart
Juni 2015

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px