Brussel, 19 september 2019

Geachte premier,

Maandag 23 september vindt in New York de Climate Action Summit plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en mikt op een versnelling van de mondiale inspanningen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Immers, ondanks internationale engagementen, stijgt de mondiale uitstoot van broeikasgassen jaar na jaar en zitten we op een traject naar een globale opwarming van 3°C.

 

Op de agenda: concrete plannen en een verhoging van de ambitie. Alleen landen die écht iets kunnen aankondigen, mogen het woord nemen. België heeft de kans dit te doen. Wij beschouwen dit als een historische opportuniteit voor ons land om proactief te zijn en zich te positioneren in de kopgroep van meest ambitieuze landen. Bovendien zal het ook als toekomstige voorzitter van de Europese Raad uw taak zijn om van de Europese Unie een pionier te maken en de weg te wijzen naar klimaatactie.

Net als de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, vragen wij u om namens België het volgende aan te kondigen:

  • een verhoging van de ambitie van ons land, met decarbonisatie in 2050 als doelstelling en een intermediaire doelstelling voor 2030 die daarmee in lijn is. Tegelijk moet België zich uitspreken voor een verhoging van de Europese doelstelling naar minstens 55% vermindering van broeikasgassen in 2030 (ten opzichte van 1990) en klimaatneutraliteit ruim voor 2050.
  • een verdubbeling van onze nationale bijdrage aan het Green Climate Fund (ofwel een bijdrage van 160 miljoen euro), om zo respect voor onze internationale engagementen te tonen en onze verantwoordelijkheid als historische vervuiler op te nemen. Andere landen hebben alvast het voorbeeld gegeven, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
  • een nationaal plan voor de rechtvaardige transitie naar een koolstofvrije maatschappij, dat wordt opgenomen in het Nationaal Energie- en Klimaatplan. De nodige transitie om onder 1,5°C opwarming te blijven mag niet ten koste gaan van kwetsbare mensen, zowel hier als elders ter wereld, en mag niemand achterlaten.

De deadline van 2020 is niet ver weg. Als een systemische reactie op grote schaal uitblijft, zullen we geconfronteerd worden met veranderingen waaraan we ons maar moeilijk zullen kunnen aanpassen. We hebben nood aan moedig beleid dat de nodige stappen zet om de planetaire opwarming te keren en de rechtvaardige transitie naar een gedecarboniseerde economie in te zetten. Enkel zo garanderen we een duurzame toekomst voor de volgende generaties overal ter wereld.

Wij zullen op straat komen op 20 september, om eraan te herinneren dat we een voor een uitdaging staan die onze beschaving bedreigt en dat het hoog tijd wordt dat onze wereldleiders de klimaatcrisis al zodanig behandelen. Tegelijk verhoogt de Klimaatcoalitie de druk op onze Belgische verkozenen door een aftelklok van 100 dagen te lanceren, waarin we verwachten dat er een reeks doortastende en concrete maatregelen zullen aangenomen worden.

 

Hoogachtend,

 

Voor de Klimaatcoalitie,

11.11.11, Aardewerk, ABVV, ACLVB, ACV, Amis de la Terre Belgique, Amnesty International Belgique francophone, APERe, Arbeid & Milieu, Associations 21, Bond Beter Leefmilieu, Beweging.net, Bos+, BRAL, Broederlijk Delen, Chirojeugd Vlaanderen, Climat et Justice Sociale, Climate Express, Climaxi, CNAPD, CNCD11.11.11, Conseil de la Jeunesse, deMens.nu, Djapo, De Natuurvrienden, Eco-Vie, Ecoconso, Ecokerk, Entraide et Fraternité, EVA, Fairfin, FIAN Belgium, Financité, FUCID, Gezinsbond, Globelink, Goodplanet, Gracq, Grands-Parents pour le Climat, Greenpeace, Grootouders voor het klimaat, Groupe One, Inter-Environnement Wallonie, Imagine Magazine, JNM, Klimaat Podium Brugge, Klimaatzaak, De Kringwinkel, Kriskras, LEF, Les Scouts, MATM, Memisa, Mouvement Ouvrier Chrétien, Natuur.koepel, Natuurpunt, Netwerk Bewust Verbruiken, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Oxfam-in-België, Refresh Brussels, Réseau Transition, Rikolto, Rise for Climate Belgium, SCI Belgium, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Transitie Vlaanderen, Velt, Viva Salud, Vlaamse Jeugdraad, Vogelbescherming Vlaanderen, Vrouwenraad, WWF.

 

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en rechtvaardige samenleving. Meer informatie op www.klimaatcoalitie.be.

 

Lees meer over de campagne van Ecokerk: Red hun toekomst - Klimaatplan.nu

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px