De Hemelse Gaarde ontstond rond de droom om de aanwezige tuin rond de Sint-Amanduskerk Ten Bos (Erembodegem) in te richten, open te stellen en actief te gebruiken en te onderhouden als stilte- en bezinningstuin met bijhorende meditatieve wandelingen.

 

Ik7mee staand 300pxksa erembodegemMet het project sluiten we aan bij onze werking rond integrale ecologie.

De plek kreeg de naam ‘Hemelse Gaarde’. ‘Gaarde’ doet denken aan ‘boom-gaard’, aan de ‘tuin van Eden’, aan de ‘aarde’ waartoe we behoren en die we dienen te koesteren en te onderhouden, aan de ‘aard-ingsplek’ die Ten Bos voor velen is.

 

 

Een uitgebreide uitleg over ons opzet vind je uitvoerig in de bijgevoegde map met illustraties.

 

 

laudato si doelen 13De schreeuw van de aarde

De geloofsgemeenschap van Ten Bos schakelde onlangs over naar aardgas voor de verwarming. En er zijn ideeën rond een betere aanpak van isolatie, zonnepanelen... Maar het meest concrete op korte termijn zijn de plannen van de werkgroep "Hemelse Gaarde" die is gaan nadenken over een ecologisch verantwoorde stiltetuin. Het gehele project wil de klemtoon op natuur, ecologie en zorg voor de schepping leggen. Zo zal niet alleen de hele aanleg van de tuin ecologisch en met natuurlijke materialen gebeuren. Maar er zal bv. ook bewust anders omgegaan worden met het hemelwater, via een wadi.

 

laudato si doelen 14De schreeuw van de armen

Als geloofsgemeenschap proberen we open te staan voor iedereen, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren. Acties als Broederlijk Delen en Welzijnszorg maken deel uit van onze jaarlijkse werking. Maar ook occasioneel  ondersteunen we met vrijwilligers initiatieven rond kansarmoede in Aalst. De stiltetuin wil ons vanuit de christelijke spiritualiteit nog meer betrokken maken.

 

laudato si doelen 15Ecologische economie

Bij het aanleggen en inrichten van de Hemelse Gaarde (stiltetuin) wordt bij elke aankoop nagedacht over de ecologische impact van de beslissingen. Als het zou schadelijk zijn voor de planeet en de mensen, wordt naar alternatieven gezocht.

 

 

laudato si doelen 16Een eenvoudige levensstijl

De materialen die gebruikt worden bij het uitwerken van de stiltetuin worden zorgvuldig gekozen op basis van hun duurzaamheid.

Ook bij vergaderingen, bijeenkomsten en vieringen wordt aandacht besteed aan de producten die worden geserveerd. Ook voor de toekomstige plannen bij het 'uitbaten' van de stiltetuin.

 

laudato si doelen 17Ecologische opvoeding

Opvoeding in een geloofsgemeenschap centreert zich vooral in het zich bewust worden van de scheppingsverantwoordelijkheid die elk kind van God heeft tegenover zijn Schepper en de schepping zelf. Dat groeiend bewustzijn leidt ertoe dat de feestdag van Franciscus bv. een leermoment wordt in een vernieuwende levensstijl.

 

laudato si doelen 18Ecospiritualiteit

We kunnen ons helemaal vinden in de doelstelling: “het herstellen van een religieuze visie op Gods schepping, het contact met de natuurlijke wereld aanmoedigen in een geest van verwondering, lof, vreugde en dankbaarheid, het bevorderen van scheppingsgerichte liturgische vieringen, de ontwikkeling van ecologische catechese, gebed, retraites, vorming,…” De gehele stiltetuin die de Hemelse Gaarde wil worden, is een poging om hierin stappen te zetten en te blijven groeien.

 

laudato si doelen 19Participatieve actie gemeenschap

We willen dit project realiseren met de geloofsgemeenschap zelf tot en met een stuk crowdfunding. Voor kleine en grote werken worden oproepen gelanceerd om te komen meehelpen: alle talenten zijn welkom. Iedereen kan iets doen! We zetten daarnaast met ons project van de stiltetuin ook breder in op de omgeving met één of meerdere verstillende wandelingen. De verbondenheid met àlle verenigingen (al dan niet christelijk) is ook een belangrijke doelstelling om zo de spiritualiteit in de ruime zijn van het woord naar buiten te brengen door middel van poëzie op canvassen, woord- en muziekoptredens in de stiltetuin, enz…

 

 

Lees ook de uitgebreide uitleg in de bijgevoegde map met illustraties.

Lees ook de reportage op Kerknet

Peter Biesbrouck
Hemelse Gaarde (Ten Bos / HopParochie Sint Benedictus)

grondplan

 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px