Broederlijk Delen is pleitbezorger voor integrale ecologie. We pleiten voor een systeemverandering, waarbij we streven naar een waardig leven voor ieder mens, en dit in harmonie met de natuur en met respect voor de draagkracht van de aarde.

 

Ik7mee staand 300pxWe trachten daartoe bij te dragen via sensibilisatie en politiek werk in eigen land, via de steun aan partnerorganisaties en gemeenschappen in onze partnerlanden, en door zelf ook onze ecologische voetafdruk te beperken.

 

 

Meer weten? Lees ons dossier 'Delen als hefboom voor systeemverandering'. 

 

 

laudato si doelen 13De schreeuw van de aarde

We steunen agro-ecologische landbouw in het Zuiden. Agro-ecologie is een gezond, holistisch en leefbaar alternatief voor de klassieke landbouw, gaat uit van de biodiversiteit van gewassen en van regeneratie van grondstoffen.

Het laat gemeenschappen bloeien, dankzij de korte keten en een nauw contact tussen boer en consument.

 

laudato si doelen 14De schreeuw van de armen

Broederlijk Delen en haar partnerorganisaties steunen rurale gemeenschappen om op te komen voor hun rechten, en zelf hun lot in handen te nemen. Bijvoorbeeld via de steun aan agro-ecologie, coöperaties en vrouwengroepen in Afrika. Of aan verzet van gemeenschappen tegen mijnbouw en plantages in Latijns-Amerika, die  de grond van inheemse gemeenschappen inpalmen of vervuilen.

 

laudato si doelen 15Ecologische economie

Als we de grenzen van de planeet willen respecteren, is het essentieel af te zien van de eeuwige groei van de economie. Onze ecologische voetafdruk is reeds 4 - 5 x hoger dan ons eerlijk aarde-aandeel.

In ons dossier 'Delen als hefboom voor systeemverandering' nemen we het 'donut-model' van Kate Raworth als leiddraad voor een regeneratieve en herverdelende economie.

 

 

laudato si doelen 16Een eenvoudige levensstijl

Een levensstijl van 'alsmaar meer' is onhoudbaar geworden, en we pleiten voor 'leven met genoeg'. We willen dat als organisatie zelf ook waarmaken met ons 'groen beleid'.

Zo halveerden we reeds de CO2-uitstoot van ons energieverbruik, we promoten de fiets en het openbaar vervoer, en beperken ook de vliegreizen tot de reizen die noodzakelijk zijn voor onze internationale missie.

 

 

laudato si doelen 17Ecologische opvoeding

De sociale en ecologische waarden en rechten zijn ingebed in het onderwijsaanbod van Broederlijk Delen en van de zusterorganisatie Studio Globo, waar we al meer dan 20 jaar structureel mee samenwerken.

 

 

laudato si doelen 18Ecospiritualiteit

Broederlijk Delen vertrekt vanuit de sociale leer van de katholieke kern en de spiritualiteit van Laudato Si', en schrijft zich in binnen de internationale beweging voor integrale ecologie. Onder meer via onze internationale koepelorganisatie Cidse.

We steunen en respecteren ook de spirituele cosmovisie van inheemse bewegingen, zoals 'buen vivir', 'het goede leven', dat de mens ziet als deel van zijn natuurlijke omgeving, en dat harmonie tussen mensen en met de natuur centraal stelt.

 

laudato si doelen 19Participatieve actie gemeenschap

We willen samen beweging maken voor sociale en ecologische rechtvaardigheid, en werken mee met zovele vrijwilligers, groepen en gemeenschappen aan de '25%-revolutie', een grote groep die de samenleving op hoopgevende wijze kan heroriënteren. En daarvoor is actie en activisme nodig! We maakten dit concreet in onze voorbije campagnes: 'Delen doet goed. Ook met het Zuiden'

 

 

Dirk Van der Roost

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 255pxBroederlijkdelen.be

Lees ook het dossier "Delen als hefboom voor systeemverandering"

Podcast System (Ex)change: Beluister de verhalen van Blaise in Congo, Lizzeth in Bolivia en Issa in de Palestijnse gebieden. Drie inspirerende mensen die dagelijks aan verandering werken.

Lees ook het klimaatplan van Broederlijk Delen op Klimaatnetwerk

Lees ook de bijdrage van Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen, voor 'Het klimaat verandert ook mij'

 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px