Oproep om energiebesparende maatregelen te nemen

Vanuit bisdom Brugge vertrok tijdens de scheppingsperiode een oproep naar de pastoors en medewerkers van de Pastorale Eenheden, de congregaties en de medewerkers van CCV.

Directe aanleiding was natuurlijk de energiecrisis en de spectaculaire prijsstijgingen van de voorbije weken. Maar de oproep werd meteen ook gekaderd binnen de meer algemene inspanningen om samen de Laudato Si'-doelen te realiseren en te streven naar integrale ecologie.

 

De oproep:

 
Ik7mee staand 300pxWe leven op vandaag nog altijd in wel heel bijzondere tijden en het ziet er niet naar uit dat het vlug zal veranderen. Corona is nog aanwezig en het oorlogsgeweld blijft duren. Na de warmte in de zomermaanden en de zorgen rond de watervoorraad kijken we nu aan tegen torenhoge kosten voor nutsvoorzieningen en prijsstijgingen allerhande…
 
Het spreekt voor zich dat de kerk in al zijn geledingen betrokken is.
Naast de zorg voor onze planeet (Laudato Sì', zie het filmpje onderaan dit artikel) is er de zorg omtrent de betaalbaarheid en de solidariteit met de nieuwe groepen van armen die ongetwijfeld zullen ontstaan.
 
Wat de water- en droogteproblematiek betreft, kan  – voor zover nog niet het geval – het hemelwater van grote gebouwen (bv scholen, kloosters en kerken) efficiënter gerecupereerd worden. Het voorzien van grote opslagruimte, de terbeschikkingstelling aan particulieren en bedrijven van opgevangen hemelwater en het langzaam laten insijpelen van hemelwater in de bodem zijn ingrepen die in samenspraak met de gemeente onderzocht kunnen worden.
Kleine stappen kunnen vlug gezet worden maar grotere ingrepen zullen eerder op lange termijn zijn.
 
De energieproblematiek is zowel qua beschikbaar- als qua betaalbaarheid iets dat op kortere termijn dient aangepakt te worden. Ook binnen onze kerkelijke organisaties moet nagedacht worden over energiebesparende maatregelen, zowel op korte als lange termijn. De checklists opgemaakt vanuit Ecokerk kunnen hierbij heel wat inspiratie bieden. 
 
De situatie is op vandaag zo ernstig dat zelfs het inboeten op comfort geen taboe meer is.
Of we nu zelf volledig instaan voor de financiering (bv VZW’s en congregaties), dan wel toelagen krijgen van gemeenten of andere overheden (bv kerkfabrieken) maakt geen verschil.
Enkel door in te zetten op minder verbruik zullen de prijzen volgens het marktmechanisme van vraag en aanbod hopelijk stabiliseren en opnieuw dalen.
 
Hoe we ons verbruik best beperken, hangt af van situatie tot situatie. Het zal steeds creativiteit vragen. We moeten vooral aanvaarden dat het met wat minder ook nog kan. Er mogen daarbij geen taboes zijn.

 

Enkele suggesties:

 • de verlichting beperken tot wat nodig is;
 • waar mogelijk, overschakelen op LED-verlichting;
 • buitenverlichting die niet nodig is voor de veiligheid uitschakelen;
 • afhankelijk van de activiteit en het aantal deelnemers kiezen we een aangepaste ruimte (naar grootte en verbruik);
 • centrale verwarming pas later op het jaar inschakelen;
 • de thermostaat één of meer graden lager zetten en vroeger uitschakelen;
 • centraliseren van vieringen zodat minder ruimten opgewarmd moeten worden;
 • doopsels laten aansluiten bij de eucharistieviering of in een (kleinere) doopkapel vieren;
 • onderzoeken of de basistemperatuur in kerkgebouwen verlaagd kan worden;
 • temperatuur in de kerken niet extra verhogen tijdens de uren van de vieringen;
 • tijdens de wintermaanden externe activiteiten in kerken vermijden waarvoor men verwarming vraagt (ook al wil men hiervoor extra betalen);
 
Bij het nemen van maatregelen is het aangewezen duidelijk te communiceren naar alle betrokkenen. 
 
 
Dienst Kerkfabrieken Bisdom Brugge
 
 

Aankondiging door paus Franciscus van het Laudato Si' Actieplatform

 

 


 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px