Buitengewone Synodezitting

Op 19 maart 2022 zal de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) een Buitengewone Synodezitting wijden aan de uitdagingen waarvoor wij als Kerk staan als het gaat over de klimaatwijziging, verlies aan biodiversiteit en vervuiling van het milieu.

Ik7mee staand 300pxWe buigen ons over de vraag wat deze problematiek te maken heeft met ons geloof en waarom de kerk zich hiermee zou moeten bezighouden. Ook hopen we in gesprek te gaan over mogelijkheden om onze verantwoordelijkheid aan te gaan als landelijke kerk, als plaatselijke kerken en als individuele gelovigen.

Binnen de VPKB wordt de Synode gevormd door officiële afgevaardigden van plaatselijke kerken (kerkgemeenten). Dat gaat over een zestigtal mensen, zowel predikanten als gewone gemeenteleden.

 

14 vragen

Ter voorbereiding van deze Speciale Synode werd in december de discussienota “Kies voor het leven…” verspreid. Op het eind vormen 14 vragen een handreiking bij de discussie in de verschillende kerkgemeenten, op andere kerkplekken en op de zes districtsvergaderingen.

Tijdens de Synodezitting zullen de woordvoerders verslag doen van de discussies die vooraf plaatsvonden.
Daarnaast zal er ook geluisterd worden naar wetenschappelijke experten, theologen en sprekers die vertellen over wat er rond deze thema's gebeurt in de protestantse kerken in Frankrijk en Nederland, en in de Rooms-Katholieke kerk in België.

 

De Synodevergadering is een belangrijk en richtinggevend moment in het beleid van de VPKB. Zo beslist de VPKB tijdens deze Synodevergadering, een echt protestants parlement, over de grote lijnen van haar toekomst.
De Synodevergadering komt twee keer per jaar samen in een gewone bijeenkomst en in een thematische vergadering, zoals in 2022 over 'Het Klimaat'.

 

De discussienota... ook voor ruimer gebruik

Zowel de discussienota als de 14 vragen zijn bijzonder interesant, niet enkel om besproken te worden in de protestantse kringen ter voorbereiding van de Synode, maar ook in diverse andere gemeenschappen en parochies, om hun eigen engagement te bespreken in het kader van #ik7mee..

Download de discussienota

 

protestant.link

Lees op Klimaatnetwerk over het klimaatplan van VPKB

Lees ook de bijdrage van Synodevoorzitter Ds. Steven Fuite voor 'Het klimaat verandert ook mij'.

Lees ook over het planten van een Laudato Si'-boom in in de tuin van het Huis van het Protestantisme in Brussel 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px