Ecokerk Klein-Brabant gaat van start.

Op 26 september was de stemmige kerk van Kalfort (Puurs) de geboorteplek van de Werkgroep Ecokerk Klein-Brabant, met aanwezigen uit verschillende gemeenschappen van Puurs, Sint-Amands en Bornem.

 

'De paus en het klimaat'

Klein Brabant 450pxDe start gebeurde met een lezing door Karel Malfliet met als titel “De paus en het klimaat, Laudato Si' in een notendop”. De encycliek die paus Franciscus in 2015 schreef, is nog altijd brandend actueel, en gaat over integrale ecologie waarbij ecologie, gerechtigheid en vrede één geheel vormen.

Karel Malfliet gaf een uitgebreide presentatie van de werking en de campagne van Ecokerk, en benadrukte dat de keuze om van bij de start samen te werken met lokale partners als Davidsfonds, Grootouders voor het klimaat, jeugdbewegingen, de lokale klimaatactiegroep, en medewerkers van Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Oxfam enz.. een echt pluspunt is.

 

Geplande activiteiten

Frans Van Meir, initiatiefnemer van Ecokerk Klein-Brabant, stelde meteen al de volgende activiteiten voor.

Op 4 december 2022 om 14:30u in de kerk van Sint-Amands luisteren we naar getuigenissen van mensen die betrokken zijn bij acties rond “de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de arme”, zoals de wateroverlast in Wallonië, de Covid-19 pandemie en de hulp aan Oekraïense vluchtelingen.

Op 16 maart 2023 in CC Binder is er een lezing van Ive Marx i.s.m. Davidfonds Puurs. Ook hier staat integrale ecologie centraal, want het zal gaan over de krijtlijnen voor een economische, sociale én ecologische relance.

Ik7mee staand 300pxTijdens de receptie na de startlezing werden er al voorstellen gedaan om een Laudato Si'-boom te planten bij de start van het volgend werkjaar. Zo willen we ons aansluiten bij de boomplantingen en de Ecokerk-initiatieven die over heel Vlaanderen gebeuren, en ons engagement om het appél van Laudato Si’ ernstig te nemen, ook symbolisch zichtbaar maken met een fruit- of vruchtboom. 

 

 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px