In de pastorale zone De Goede Herder Haacht, gaan we sinds 2021 met zes geloofsgemeenschappen op weg als eengemaakte parochie.

Op donderdag avond 21 september, de Internationale Dag voor de Vrede, hebben we de film The Letter vertoond, als aanzet en inspiratie voor ons eigen engagement.

In deze documentaire over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, worden vier personen door Paus Franciscus uitgenodigd om naar Rome en Assisi te komen. Ze vertegenwoordigen de stem van de armen, de inheemse volkeren, de jongeren en alle ander levende wezens. Ze gaan er in gesprek over hun werk en hun inzet om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen tegen te gaan.

 

Ik7mee staand 300pxGebedsviering in de scheppingstijd

Voorafgaande aan de vertoning hebben we samen gebeden om Gods barmhartigheid zodat we de zorg voor de schepping en de zorg voor de armen ter harte zouden nemen. Want vraagstukken, verbonden aan het milieu, biodiversiteit, gerechtigheid en vrede vormen één geheel. Daarom behoort integrale ecologie wezenlijk tot ons christen zijn.

 

Inleiding op de vertoning

Karel Malfliet, stafmedewerker van Ecokerk, leidde de film in door de encycliek Laudato Si (2015) toe te lichten. Daardoor werden accenten gelegd zodat we de inhoud van de film beter zouden begrijpen.

Na de vertoning bleef het een tijdje erg stil. De toeschouwers waren erg geraakt door het verhaal en de getuigenissen van de 4 activisten. Ook de woorden van Paus Franciscus werden gewaardeerd.

 

Reacties na de voorstelling

Bij de nabespreking kwamen er interessante reacties uit het publiek. De vele feiten over de natuurrampen hielden een spiegel voor over ons consumptiepatroon. Men zou kunnen denken dat het te laat is om de situatie te veranderen.

Maar toch waren de toeschouwers ook hoopvol. Want de film toont tegelijkertijd de energie waarmee de activisten hun werk verder zetten. Zij, de slachtoffers van de klimaatopwarming, hebben geen andere keuze en rekenen er op dat wij de moed niet opgeven maar durven kiezen voor een andere manier van leven. De verbondenheid die in de korte tijd gegroeid is binnen het kleine groepje werkt aanstekelijk.

Hun onderlinge vriendschap wekt ook onze kracht om deel te zijn van verandering. Zouden we kunnen leren om minder te consumeren, minder te produceren, minder te presteren en juist daardoor gelukkiger te worden?

 

En wat gaan we zelf doen?

Vanuit Ecokerk verduidelijkte Karel de 7 Laudato Si'-doelen, gekend als de 7-sprong.

Veel tijd hadden we niet meer voor een grondige brainstorm over wat we zelf zouden doen. Toch werden al onmiddellijk volgende acties en plannen voor onze pastorale zone naar voor geschoven:

  1. De film 'The letter' verder verspreiden, in de privékring maar ook naar scholen, catechese en gemeente (Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking)
  2. Samenwerken met partners in de samenleving voor activiteiten rond integrale ecologie.
    Die samenwerking is trouwens al bezig. Mooi voorbeeld daarvan is de biodiverse bloemenweide die momenteel in samenwerking met Velt wordt aangelegd op een deel van het grote grasveld rond de kerk van Haacht-Station.
  3. Bestaande initiatieven blijven steunen
  4. Alle kleine stappen waarderen
  5. Jaarlijks in september een activiteit organiseren in de pastorale zone.

 

kerk haacht station

In samenwerking met Velt wordt op een deel van het grote grasveld rond de kerk van Haacht-Station een biodiverse bloemenweide aangelegd.

 

Wies Beckers

 

Bekijk de film 'The Letter' op onze website, en lees hoe je die met Nederlandse ondertiteling kan vertonen voor publiek

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px