De Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede organiseerden hun jaarlijks congres van vrijdag 1 tot maandag 4 oktober 2021 in Brussel en Leuven. Dit jaar stond het thema ‘naar een integrale ecologie – hoe omgaan met de sociale en ecologische crisis?’ hoog op de agenda.

Zijn de Europese Green Deal, de Klimaatwet en de relanceplannen na de covid-pandemie krachtig genoeg om de vereiste ecologische transitie te realiseren en die ook sociaal rechtvaardig te maken? En hoe kan de integrale ecologie van paus Franciscus ons inspireren daar mee de schouders onder te zetten?

 

Ik7mee staand 300px7 Laudato Si'-doelen

Methodische gids voor deze vierdaagse, waren de Laudato Si'-doelen en het Laudato Si' Actieplatform. Na de openingsconferentie van vrijdag, wisselden de deelnemers kennis en ervaringen uit, bezochten ze initiatieven ter plekke, namen ze deel aan werkwinkels en formuleerden ze actiepunten in hun final statement tijdens de Algemene Vergadering die de meerdaagse afsloot.

 

Laudato Si’-boom

Ter gelegenheid van dit Europees congres vond na de mooie zondagsviering in kerk van de Leuvense Universitaire Parochie ook een symbolische actie plaats. Dat gebeurde in het unieke kader van het Groot Begijnhof van Leuven, met dank aan de KU Leuven en de medewerking van prof. Marc Vervenne, ere-rector van de universiteit en voorzitter-beheerder van het Begijnhof.

boomplanting3De keuze voor een hoogstam appelaar “Veurnse Reinette”, gebeurde in overleg met de dienst Onroerend Erfgoed die waakt over de strenge normen die voor de inrichting en het groenbeheer van deze beschermde site gelden.

Door het planten van een fruitboom, maakten de internationale deelnemers hun engagement zichtbaar om in hun verschillende landen de klimaatverandering tegen te gaan en de integrale ecologie van de encycliek Laudato Si van paus Franciscus als basis te nemen voor hun acties.

Samen met twee aanwezige kinderen nam bisschop Jean-Pierre Delville van Luik -vertegenwoordiger van de Belgische bisschoppen als referent voor onze werking in het Franstalig landsgedeelte- de eerste spadesteken voor zijn rekening. Hun voorbeeld werd gevolgd door Mgr Noël Treanor en Maria Hammershoy -voorzitter en vice-voorzitter van J&P Europa- en de delegaties van alle aanwezige landen.

boomplanting4Het bijhorende bord met de logo's van de deelnemende organisaties en een citaat uit Laudato Si', legt in drie talen de verbinding met de betekenis die we er aan willen geven: "iedere gemeenschap heeft de plicht om de aarde te beschermen en haar vruchtbaarheid voor toekomstige generaties te verzekeren".

 

Aansluiting bij de actie van Ecokerk

Met deze boomplanting sloten ze ook aan bij de actie die vorig jaar door Ecokerk werd gelanceerd en bij #ik7mee. Er zijn in Vlaanderen intussen ruim 60 geregistreerde Laudato Si'-bomen geplant, en de actie loopt nog verder.

Lees ook: Waar groeit een Laudato Si'-boom?

 

boomplanting footer 

Ecokerk logo 144px

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

#ik7mee: de 7-sprong van...

Het klimaatplan van...

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px