Met een inhoudelijk sterke bezinningsviering in het kader van de ‘gebedsdag voor de Zorg voor de schepping’ van 1 september 2022, en met het planten van een ‘Laudato si’-boom, hebben een veertigtal enthousiast meebiddende en zingende eco-geïnspireerde deelnemers de Scheppingstijd mee opgestart.

 

Samen met mensen uit de PE H. Oscar Romero, de plaatselijke parochie St.-Catharina en de Attent werkgroep Ecokerk, hebben we stil gestaan bij de zorg voor de schepping, bij onze verantwoordelijkheden … luisterend naar de oproep van paus Franciscus om samen werk te maken van een integrale ecologie.

Dit alles in een groene oase: de tuin van de zusters Clarissen midden in het Moretusbos te Stabroek.

 

 

Ecokerk logo 144px

laudatosiboom ad

Waar groeit een Laudato Si'-boom?

Terug naar campagne Ecokerk

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...